Slide
Slide
Slide
Slide

София. Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия в Министерството на културата, посветена на стратегическа визия за въвеждане на нов за България модел за опазване, социализация и управление на археологическите резервати и историческите градове. Моделът е основан на управление чрез участие и партньорство между различни отговорни и заинтересовани страни, изразяващи обществено оправдани интереси, като за целта се създаде културна организация със смесено участие.

“Археологическите резервати и обектите на движимото и недвижимото културно наследство са основният ресурс за развитието на културния туризъм, който привлича все повече гости на България”, подчерта Даниела Стоева. Създаването на подобни структури на управление е изключително важно именно за социализацията и опазването на този ресурс.

В страната ни към днешна дата са регистрирани 33 археологически резервати и близо 1800 недвижими културни ценности от национално значение.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията