Официално: Над 65% спад на туристите в област Варна през март заради COVID-19
Официално: Над 65% спад на туристите в област Варна през март заради COVID-19
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. Общият брой на нощувките в област Варна във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г., е 112.4 хил., или с 1.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 14.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в морската ни столица. От общия брой нощувки 44.1 хил. са от български граждани, а 68.2 хил. -от чужденци. През октомври 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.7% -на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.7% от нощувките на български граждани и 9.4% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 23.6и 6.3%.
През октомври 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 24.1 хил., от Израел – 10.8 хил., от Русия – 6.5 хил., от Румъния – 4.4 хил. и от Обединеното кралство – 2.9 хил. нощувки. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през октомври2019 г. се увеличавас 4.1% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 41.2 хиляди. От всички пренощували лица 52.2% са българи, като по-голяма част от тях (45.6%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 19.7хил., като най-висок eделът на гостите от Германия-24.2%, след тях се нареждат тези отИзраел -с 15.3%, от Румъния-с 10.4% и от Турция-със 7.2%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 81.7% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.6.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през октомври 2019 г. е 16.4%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди -17.3%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди -15.7% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди -13.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.8 процентни пункта. Приходите от нощувки през октомври 2019 г. в област Варна достигат 5.9 млн. лв., или със 7.6% по-малков сравнение с октомври 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите от чуждиграждани – с 12.2%, докато тези от български граждани се увеличават с 1.2%. През октомври 2019 г. в област Варна са функционирали 186 места за настаняване с над 10 легла -хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.7 хил., а на леглата -25.9хиляди. В сравнение с октомври2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалявас 1.6%, а броят на леглата в тях -с 15.8 %.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията