Slide
Slide
Slide
Slide

София. „КОЛАПС 20: Призив на българската туристическа индустрия към Правителството на Република България във връзка с COVID 19“ – това е темата на публичната проява на 13 март в София, инициираната от АБТТА с участието на основни браншови и продуктови туристически сдружения – БАТА, БУБСПА, БХРА, БКБ, НБТ. Целта е да се привлече общественото внимание към последствията на глобалната пандемия върху българския туризъм и необходимостта от незабавна държавна намеса за спасяване на българската туристическа индустрия. Събитието ще се проведе утре, в 10 часа в БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49.

Пътят до тук

На 10.03.20 г. се проведе среща с членовете на АБТТА, опериращи в сектора на входящия и събитиен туризъм във връзка с последното развитие на епидемията COVID-19.

Инициативата беше предприета от Управителния съвет с цел идентифициране на специфичните предизвикателства и дефиниране на конкретните коригиращи действия в сектора в съответствие с реалните нужди на бизнеса, като продължение на дискусията по темата, проведена по време на Общото събрание за сектора на изходящия туризъм. Освен COVID ситуацията, по време на срещата беше дискутиран също въпроса с незадоволителната функционалност на новата ТОЛ система и свързаните с това затрудненията за гостите на България, и бяха планирани съответните мерки: инициатива за уеднаквяване различни законови изисквания към туроператор и останалите участници в туристическата верига в случай на форс мажор, организиране на двустранни срещи под шапката на АБТТА с некоректни доставчици на хотелски / конферентни услуги, сезиране на КФН за политики на застрахователи в противоречие с изискванията на Закона за туризма, действия за отмяна на издадени от държавата рестрикции, допълнително влошаващи условията за бизнес, др.

На 10.03.20 г. се проведе двустранна среща с ръководството и членове на Българско Конгресно бюро.

По време на срещата бяха обсъдени тежките икономически последици от коронавирус – COVID19 върху българската събитийна индустрия и необходимостта от спешна държавна помощ за защита на бизнеса и работните места, и съгласувани съвместни мерки за справяне с извънредните обстоятелства;

На 11.03.20 г. се проведе обща среща на туристическия сектор.

Планирана първоначално като консултация между АБТТА и браншовите организации в хотелиерския сектор – БХРА, БУБСПА и Национален борд по туризъм за съгласуване на нови бизнес модели на взаимодействие и преодоляване на затрудненията, възникващи между туроператори и хотелиери в извънредната ситуация, към инициатива на АБТТА се присъединиха също БАТА, Сдружение Туризъм, БКБ и БАЕТ. По време на срещата АБТТА предложи, а присъстващите се съгласиха да бъде иницииран пакет от спешни и подългосрочни мерки за финансово подпомагане на ликвидността в туристическия сектор и финансови и законодателни инициативи за подпомагане на заетостта, в т.ч поемане от държавата на разходите за социални осигуровки, дължими по изплащаните от работодателите трудови възнаграждения за срок от 12 месеца, считано от 01.04.2020 г. , безлихвено отсрочено плащане на ДДС, местен данък и такса смет за период от 12 месеца, осигуряване на целеви финансов ресурс чрез Българска банка за развитие за рефинансиране на кредити на туристическия сектор към търговски банки, др.

На 12.03.20 ще бъде внесена в Министерски съвет и Министерство на туризма съвместна декларация от НПО-тата с искания към държавните институции за справяне с кризата.

Съвместната декларация на българската туристическа индустрия ще бъде внесена в Министерски съвет и Министерство на туризма на 12.03.2020 г.

На 13.03.20 от 10:00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на тема “От Ковид-19 към Колапс-20 : Призив на туристическата индустрия”

Пресконференция, организирана от АБТТА, НБТ, БУБСПА, БКБ, БАТА, Сдружение Туризъм и БХРА, на която ще бъдат представени исканията на туристическата индустрия към правителството с цел справяне с икономическата криза. По време на пресконференцията ще се представят и данните от разширеното проучване за оценка влиянието на COVID-19 върху туристическата индустрия, по инициатива на АБТТА и организирано от Travel Academy и Zangador. Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо – следете Facebook събитието за детайли и нова информация.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията