Slide
Slide

София. Асоциацията на Българската авиационна индустрия (АБАИ) беше избрана да бъде един от представителите на България в Неформалната експертна група за дрововете (Informal Drones Expert Group) към Европейската комисия (ЕК) на ЕС. Организацията ще се представлява от основателя на Unmanned Systems Bulgaria – Стефан Христозов, който в последните години се занимава пряко с уреждане регулациите, свързани с използването на Безпилотни летателни апарати (БЛА) у нас.

Мисията на Неформалната експертна група за дроновете е следната:

  • Да подпомага ЕК с подготовката на съответните нормативни документи;
  • Да асистира Комисията при изпълнението на действията по ускоряване и приемането на интеграцията на БЛА в авиационната система;
  • Да подпомага Комисията в осигуряване на безопасна среда за опериране на БЛА;
  • Да подпомага Комисията в изграждането на подходяща за БЛА инфраструктура и по-специално за дронове, които летят на ниска височина, включително и градски зони;
  • Да подпомага изграждането на работещ пазар за услуги, свързани с използването на БЛА;
  • Да подпомага на Комисията при изготвяне правилата за дроновете;
  • Да обобщава най-добрите практики при работа с дронове.

Участниците в Неформалната експертна група за дроновете ще се събират три или четири пъти в годината. Припомняме, че първото такова събрание се състоя на 11 юли 2017. Сега първата среща на настоящата на Неформалната експертна група за дроновете е насрочена за 8-ми ноември 2021 г.

Стела Балтова ще открие шестото издание на „Хотелски форум ‘2021“, вижте програмата

За Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия
Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ) е основана през октомври 2021 година. В нея членуват над 25 компании, пряко свързани с авиационния сектор в България, в т.ч. авиокомпании, наземни оператори, ремонтни бази, учебни центрове, компании за производство на безпилотни апарати, дронове и други. АБАИ представлява дружествата, опериращи в сектора на авиацията пред съответните държавни органи и организации по всички въпроси, които касаят дейността им, като отстоява икономическите, професионалните и правните им интереси. Сред важните цели на АБАИ е да инициира обучения в областта на авиацията, да развива колегиалността и сътрудничеството между дружествата в сектора и създава благоприятна работна среда, както и да инициира пред съответните държавни органи предложения за законодателни изменения в частта от законови и подзаконови нормативни актове, касаещи авиацията в Република България.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията