Природен парк „Рилски манастир“ кани планинари на виртуална разходка
Природен парк „Рилски манастир“ кани планинари на виртуална разходка
Slide
Slide
Slide
Slide

Кюстендил. По разбираеми причини традиционното честване на Седмица на гората няма да се състои по начина, по който всички бихме желали, посещавайки мероприятия в природен парк „Рилски манастир“. Това обаче не ни пречи да ви предложим една интересна виртуална разходка из територията на парка, който известният български писател Иван Вазов е чувствал като свой дом:
„Сега съм у дома. Наокол планини
и върхове стърчат; гори високи, диви
шумят; потоците, кристални и пенливи,
бучат – живот кипи на всичките страни.“
Иван Вазов, „При Рилския манастир“, 1891 г.

Природен парк „Рилски манастир“ кани планинари на виртуална разходка

Природен парк „Рилски манастир” е разположен в сърцето на Рила планина и е защитена територия, която по съвършен начин съчетава суровите алпийски пейзажи с пасторалните цветове на горските местообитания. Планинските хребети са прорязани от живописните долини на реките Рилска и Илийна, около които се издигат вековни гори и се разстилат широки поляни, обитавани от изключително биологично разнообразие на животински и растителни видове.
В Седмицата на гората Паркът ни представя три изключително интересни дървесни вида, а именно Рилски дъб, Цар Борисова ела и Тис.

Рилски дъб/Quercus protoroburoides/ е реликтен вид за територията на Природен парк „Рилски манастир”. Той се различава от останалите видове дъб по това, че расте на горната граница на гората и достига до 1 750 м.н.в.

Природен парк „Рилски манастир“ кани планинари на виртуална разходка
Рилски дъб

Рилския дъб е описан за пръв път през 1969 г.от инж. Бузов , който е тогавашния директор на горско стопанство „Рилски манастир”. На територията на парка са открити три находища с различна възраст на дърветата, като някои от тях достигат до възраст над 200 години.
Цар Борисова ела /Abies borisii-regis/ е Балкански ендемит, разпространен в България и Гърция, както и реликтен вид. Видът представлява хибрид между гръцката и европейската ела. Среща се на територията на Природен парк „Рилски манастир” по долината на река Рилска в посока Тиха Рила, с ареал от 1500 до 1700 м н.в. Расте единично или на малки групи дървета в смърчови и мурови насаждения.
Цар Борисовата ела е наричана още островърха ела. Латинското име е дадено от нейния откривател, немския ботаник Йоханес Матфелд, в чест на цар Борис III, през чието владичество (1925 г.) българската ела е била описана като нов вид.

Природен парк „Рилски манастир“ кани планинари на виртуална разходка
Цар Борисова ела

Обикновен тис /Taxus baccata/ е защитен вид, вписан в Червената книга на България, като застрашен.
Тисът е иглолистно бавно растящо дърво достигащо от 10 до 20 метра височина. Дървесината на тиса е здрава, годишните му кръгове са тесни, няма смолисти канали и не е гниеща.
На територията на Природен парк „Рилски манастир” се среща, като единични бройки в района на Кирилова поляна, с надморска височина на 1500 м н.в. Трябва да се знае, че цялото растение е силно отровно, изключение правят само малките червени плодчета, които са любима храна на някои видове птици и се наричат арилуси. С цел опазването му от нежелани въздействия от страна на туристите тисът на територията на парка е обозначен и ограден.

Природен парк „Рилски манастир“ кани планинари на виртуална разходка
Тис

#ОстанетеСиВкъщи

Сайтът bgtourism.bg с инициатива в подкрепа на туристическия бранш

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията