Летище Домодедово, снимка Руслан Йорданов - bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

Визи със срок на валидност до 3 години могат да получат руснаците, които имат недвижими имоти в България

София. Руските граждани, които правомерно са ползвали през предишни години български визи, могат да получат многократни визи със срок на валидност до 2 години, съобщиха от министерството на външните работи за bgtourism.bg. Запитването бе направено във връзка готовността на руските туристи да тръгнат към България веднага след отпадане на ограничението.

Милиони руски туристи се готвят за лятна ваканция през август

Издаването на двугодишните визи ще позволи на руснаците да се качат по всяко време на самолета към България в рамките на следващите 24 месеца, а това ще бъде голяма подкрепа и улеснение не само за тях, но и за руските туроператори и туризма у нас целогодишно – най-вече през зимните и летните сезони.

Министърът на туризма: Всичко възможно трябва да направим с Външно министерство, за да облекчим визовите условия към руските туристи (видео)

В момента гранично-пропускателният и паспортно–визовият режим се осъществяват в съответствие с актуалната Заповед на министъра на здравеопазването от 31 юли 2020 г., която се отнася до мерките, свързани с кризата с Ковид-19 по отношение на влизането и пребиваването на граждани на ЕС и трети страни в България.

Марияна Николова разговаря с посланика на Русия в България

„МВнР не може еднолично да вземе решение за облекчаване на условията за влизане на  гражданите от която и да е държава. Не е без значение и фактът, че съществува и общоевропейски синхронизиран подход, като на ниво ЕС се определя списък с държави и категории лица, които във връзка с кризата с коронавируса могат да пътуват при облекчени условия в ЕС. Към настоящия момент гражданите на Руската федерация не попадат нито в списъка на ЕС, нито в Заповедта на министъра на здравеопазването от 31 юли 2020 г.“, споделят от Външно пред bgtourism.bg. Ситуацията е изключително динамична, Русия и европейските страни периодично я анализират и вземат решения.

Отчитайки важността на туристическия отрасъл в икономиката на страната, Министерството на външните работи всяка година  предприема редица мерки с цел облекчаване процедурата на издаването на визи на гражданите на Руската федерация, особено що се касае до визите с цел „туризъм“.

Михаил Малцев: Благодарение на Ангелкова стотици хиляди руснаци преоткриха България

Всяка година се  разработват и изпращат конкретни указания към консулските ни служби, които съдържат следните по-важни моменти:

– на руските граждани, ползвали по предназначение шенгенски, румънски, хърватски и кипърски визи, могат да бъдат издавани многократни български визи с валидност до 12 месеца;

– на руските граждани, ползвали по предназначение многократни шенгенски, румънски, хърватски и кипърски визи, могат да бъдат издавани многократни български визи с валидност до 3 години;

– на руските граждани, правомерно ползвали през предишни години български визи, могат да бъдат издавани многократни визи със срок на валидност до 2 години;

– на собствениците на недвижими имоти в Република България могат да  бъдат издавани визи със срок на валидност до 3 години, без наличие на използвани или изтекли предишни визи, след представяне на документи за собственост и за платени данъци;

– на близки роднини на собствениците на недвижими имоти в Република   България – съпрузи, деца /вкл. осиновени/, родители /включително настойници/, баби, дядовци и внуци, при доказване на родствената връзка, могат да бъдат издавани многократни визи с валидност до 3 години, без наличие на използвани или изтекли предишни визи, като не се надхвърля срока на валидност на визата на собственика на имота;

– на малолетни и непълнолетни лица могат да бъдат издавани безплатни многократни визи с цел „туризъм“ със срок на валидност до 1 година, независимо дали са ползвали предишна българска виза;

– малолетни и непълнолетни лица, желаещи да посетят Република България с цел участие в организирани младежки лагери с образователна, спортна цел, или културен обмен, се ползват от правото на безплатни визи и могат да им бъдат издавани многократни визи със срок на валидност до 1 година, независимо дали са ползвали предишна българска виза;

– на граждани с увреждания могат да се издават безплатни двукратни или многократни визи с цел туризъм, със срок на валидност до 1 година, независимо дали са ползвали предишна българска виза; 

Марияна Николова: В българските курорти нямаме нито един потвърден случай на турист с Covid-19 (видео)

Също така съгласно Решение на МС № 48/27.01.2012 г., притежателите на единна шенгенска виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, издадено от държава, която прилага шенгенското законодателство, Швейцария и Лихтенщайн, не се нуждаят от виза за Република България.

С цел облекчаване процеса на обработка на заявленията за визи за България, в Руската федерация през 2019 г. бяха разкрити и работят 59 визови центъра на външен изпълнител – VFS Global. Към трите дипломатически и консулски представителства на Република България в Руската федерация ежегодно се извършва акредитация на местни туристически фирми. Акредитациите се подновяват всяка година. С представителите на местните туристически фирми се поддържат контакти, които включват и редовни срещи с консулските длъжностни лица. Визите с цел „туризъм“ се издават приоритетно, в максимално кратки срокове, допълват от министерството на външните ни работи пред bgtourism.bg.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията