Владимир Георгиев
Slide
Slide

Стартира програмата „Подкрепа за туризма“  на Българска банка за развитие. По този повод Руслан Йорданов разговаря с Владимир Георгиев – член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българска банка за развитие, който отговаря за програмата.

Българска банка за развитие

Владимир Георгиев има повече от 11 години опит в банковата система, преминал е през всички нива на развитие, с дългогодишен управленски опит начело на дирекции и управления в няколко големи търговски банки, както и като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на банкови институции.

Той е с доказан опит в областта на международната дейност и ликвидността на банките, международните кредитни и кореспондентски отношения, както и в областта на оздравяването на банки с лош кредитен портфейл, дилърските операции, документарните операции, ликвидността, корпоративното финансиране и събирането на проблемни кредити.

Участвал е в екипите по консолидацията на две големи български банки като отговарящ за обединението в областта на международните кредитни и кореспондентски отношения и ликвидността.

Владимир Георгиев е специализирал финанси и банково дело в Германия, Австрия, Белгия, Люксембург. Притежава повече от 19 години опит във финансовото управление на български и чуждестранни инвестиции в различни сектори на икономиката. Организирал Първично публично предлагане и облигационно финансиране чрез БФБ за няколко корпоративни структури.

Г-н Георгиев, Българската банка за развитие стартира нов продукт, който е насочен към едни от най-пострадалите от Ковид пандемията бизнеси – хотелиерския и ресторантьорския. Какво представлява самата програма и какви компании могат да кандидатстват за финансиране – има ли изисквания и какви са те?

– Българска банка за развитие се стреми да заеме полагащото й се място в растежа на малкия и средния бизнес и то без да се конкурира с търговските банки. Туризмът е един от най-потърпевшите от пандемията сектори и е ясно, че тези фирми трудно могат да получат кредитиране от други банки. Затова ние създадохме специална програма за директно финансиране от страна на ББР с лимит до  60 млн. лева.

Целта е да помогнем на хотелиери и ресторантьори,

да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови институции и доставчици.

– Това са така наречените „живи“ пари, които идват в изключително важен момент за представителите на туристическата индустрия, когато те се опитват да оцелеят и едновременно с това и да се подготвят за новия сезон. Как се роди идеята за тази програма и каква е целта й?

– Новата ни програма за ликвидна подкрепа е отворена от началото на януари и се надяваме, че

ще бъде от пряка полза за над 50 хиляди микро-, малки и средни предприятия от сектора.

Тъй като знаем, че основният проблем в туризма е липсата на оборотни средства, за нея създадохме условия, които дават възможност за кандидатстване на фирми в затруднено положение. Това значи, че са допустими включително хотелиери и ресторантьори, които са на оперативна загуба за една от двете години – 2020 г. или 2021 г., както и такива, които имат просрочени задължения до 90 дни.

Изискването ни е компанията да е работила на счетоводна печалба през 2018 г. и 2019 г., разбира се – ако не е била стартиращ бизнес в този период. Компаниите с персонал до 49 човека могат да получат до 500 хиляди лева, а тези, в които работят между 49 и 249 души – до 750 000 лева при облекчени условия и гратисен период.

ББР с нова програма за 60 млн. лева в подкрепа на туризма (снимки+видео)

Отляво надясно – Владимир Георгиев – член на УС и изп.директор на ББР, Христо Проданов – министър на туризма, Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа, Живко Тодоров – член на УС и изп. директор на ББР при представянето на програмата

– Другото голямо предимство е, че линията е директна и няма посредници. Това така ли е?

– Така е,

ББР директно ще финансира фирмите от бранша,

като запитване за кредит може да бъде изпратено през електронната форма на сайта на ББР: https://bbr.bg/bg/iskane-za-kredit-1/. Като банка за развитие ние работим много по онлендинг програми с търговските  банки – например по този начин се осъществи антикризисната програма за пострадалите от пандемията бизнеси и за временно останалите без доходи физически лица.

Курортът „Албена“ обяви свободни работни места за новия сезон

Министърът на туризма Христо Проданов и Владимир Георгиев – ББР

В момента работим по нейното продължение – програмата „Възстановяване“ в партньорство с Българо-американската кредитна банка, Алианц Банк, Юробанк, Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, ОББ, Инвестбанк и УниКредит Булбанк, по която ние сме гарантиращата банка. Фирмите от туристическия сектор също могат да се възползват от нея, като

максималният размер на заемите е увеличен до 3 млн. лева.

– Може ли да очакваме специален продукт, който да бъде насочен и към туроператорите?

– За сега ще видим какъв ще е интересът към настоящата програма и след това ще пристъпим към разширяване на обхвата в туристическия бранш.

От 7 януари: Влизащите у нас от страни в „червена зона“ – със сертификат и отрицателен PCR (заповед + списък)

– Мисията на ББР е да подкрепя и подпомага развитието на бизнеса в България с фокус върху микро-, малки и средни предприятия. През отминалата година колко компании подпомогнахте и кои са най-значимите проекти, с които се гордеете?

– С новата стратегия на ББР

достъпът на малките и средни предприятия до средствата беше улеснен,

а банката създаде и специални продукти насочени към тях – напр. финансов продукт за изграждане на соларни централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Отпуснахме директни  кредити на стойност 221 млн. лева на микро-, малки и средни предприятия, а по антикризисните COVID-програми гарантирахме заеми за 230 млн. лв. през миналата година.

Това, с което може да се гордеем са професионализмът и екипа и усилията му за пренастройване работата, така че да бъде осигурен максимално широк достъп на малките и средни предприятия до ресурса на банката, който е сериозен. Въпреки кризата,

ББР успя да запази ликвидната си позиция и продължава да бъде една от най-добре капитализираните банки в България.

И още нещо важно – проект, по който банката работи усилено миналата година е новата дигитална платформа Business Booster (https://businessbooster.bg ), която може да осигури  достъп до финансиране на компании от цялата страна, заедно с широка гама от услуги. Много скоро тя ще бъде представена и съм убеден, че ще бъде един много добър  дигитален помощник за българския бизнес.

Сподели публикацията