Slide
Slide

Трансформирането на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в самостоятелна агенция е сред основните приоритети на Асоциацията на Българската авиационна индустрия (АБАИ) през 2022 г. Главният въздухоплавателен регулатор има нужда от спешна реконструкция и обновяване на кадровия състав. Това каза председателят на организацията Тодор Иванджиков в своето първо интервю през новата 2022 година. И допълни:

В момента ГД ГВА работи без свободата да действа бързо и ефективно, с минимални стъпки да се прилагат промени на Наредби и процедури, които се налагат от промените на Европейските регулации и икономическата ситуация в света. Усеща се сериозна липса на авиационни кадри с добър опит, както в ГВА, така и в бранша. Отделянето й като самостоятелно ведомство, ще направи администрацията далеч по-гъвкава в вземането на решения и начина на работа с което да се подпомога бранша, който без това е в колапс покрай COVID кризата. Ще може да се преструктурира с правилните отдели и връзки, както и бързо да се дигитилизира с добри софтуери така, че да облекчи и тяхната работа и тази на бизнеса

Съгласно закона за държавната администрация това може да се случи на основание Чл. 54. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Изпълнителната агенция е администрация към определен министър за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията. (2) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Изпълнителна агенция се създава със закон или с постановление на Министерския съвет. (3) (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.). (4) Изпълнителната агенция се ръководи и представлява от изпълнителен директор. В тази връзка народният представител на „Продължавайте промяната“ Георги Гвоздейков заяви:

ГД ГВА има спешна необходимост от реформи и преструктуриране с цел ефективност и изпълнение на надзорните функции съгласно европейската регулаторна рамка. Целта е да се оптимизира структурата, а не просто да се смени даден човек с друг. В Министерство на транспорта само ГВА е Главна дирекция, а всички останали са изпълнителни агенции. Законът позволява да не бъде ИЗПЪЛНИТЕЛНА, а само АГЕНЦИЯ.“

По думите му главният въздухоплавателен регулатор трябва да се преструктурира в Гражданска въздухоплавателна агенция.

„Ще бъдат оптимизирани и някои отдели, както и ще бъдат създадени нови такива. Например, един от най-важните отдели в ГВА липсва. Това е развитието на БЛС (Безпилотни летателни системи). Очакваме тази реформа да стартира в най-кратки срокове, за да започне надграждането на ГВА“, каза още Гвоздейков.

Сред основните приоритети на АБАИ, на дневен ред стои и разпределянето на държавната помощ за авиокомпаниите. Припомняме, че в средата на ноември 2021 г. 46-тото Народно събрание одобри 60 млн. лв – средства уж предназначени да спасят най-засегнатите от кризата с COVID-19 родни превозвачи. Тъй като те не бяха реализирани през миналата година, са прехвърлени към Бюджет 2022. От организацията обаче настояват за спешна промяна на обнародвания чл.109 от Закона, според който, чрез тези финанси ще се задължения, натрупани до 2019 г. И напомнят, че пандемията от коронавирус стартира в началото на 2020, а авиокомпаниите, започнаха да изпитват затруднения след анулиране на полетите през март. В тази връзка, в момента се създава експертна работна група, която да ръководи прозрачното разпределение на средствата.

През 2022 година АБАИ ще работи още по следните въпроси:

 • Създаване на нов Закон за (гражданското) въздухоплаване;
 • Подпомагане на бизнеса с изграждане на постхолдъри с капацитет;
 • Възстановяването на летище Русе и възобновяването на вътрешните редовни линии;
 • Възстановяването на летище Бършен край Сливен и превръщането му в тестова площадка за БЛА;
 • Държавата да намери начин да освободи от „правна тежест“ летище Пловдив за да може да се пусне нормална концесия за да се доразвие летището
 • Разработване на проект за U-Space в България, системи за UAM и интегрирането им в българското въздушно пространство с цел осигуряване на безопасен съвместен трафик;
 • Подпомагане на изключително важния проект за страната ни за HEMS
 • Оптимизиране на авиационните специалности в родните учебни заведения и привличане на кадри в авиационния бизнес;
 • Повишаване безопасността на полетите на всички български летища;
 • Подготовка за Форум за развитието на авиацията с покана на гости от Европа, включително EASA
 • Подпомогане на родното прозводство на летателни апарати и компоненти
Сподели публикацията