Slide
Slide

Христо Проданов проведе срещи с Асоциацията на инкъминг агенциите в България, Асоциацията на туроператори и туристически агенти, БХРА и НБТ

София. Министърът на туризма провежда неформални срещи вчера и днес с представителите на туристическия бизнес у нас, съобщават от ведомството. Срещите са инициирани от новия министър нва туризма Христо Проданов.

На 6 януари се проведоха срещите с Асоциацията на инкъминг агенциите в България и Асоциацията на туроператори и туристически агенти. Обсъдиха се проблемите на бранша и съвместната бъдеща работа.
Министър Проданов заяви, че е важно за сектора да бъде обединен, защото така и той и браншът ще бъдат по–силни и авторитетни и ще се постигнат по-лесно общите цели. В тази връзка, от особено значение е решенията да се взимат на общи форуми и да се подкрепят от всички. За министерството е важно да има ясна представа къде и как може да помогне, като помощта трябва да се фокусира върху наистина значими проблеми за бизнеса. Прие се да бъде организирана малка работна група с представители на сектора и на министерството, за да може да се решават по-бързо и качествено проблемите. Страните се обединиха рекламата на България де бъде съобразена с нуждите на пазара и мнението на сектора.

Христо Проданов и Илин Димитров проведоха работна среща, на която обсъдиха спешни теми в туризма

На срещата се обсъди модела на гаранционния фонд, помощите по мярката 60/40, както и 35-те евро на седалка, която към момента е спряна. Министър Проданов заяви, че ще се положат всички усилия за повторно стартиране на мярката, като се очаква до края на този месец внесените законопроекти в Народното събрание да бъдат приети и да се стартира в най-кратки срокове изплащането на обещаните помощи.

От своя страна представителите на бранша споделиха притесненията си относно несигурността и непредвидимостта в държавата. Изразиха становището си, че заповедите, които се издават от министъра на здравеопазването, във връзка с рестрикции, свързани с пандемичната обстановка, следва задължително да са с достатъчен срок за привеждане в изпълнение. Когато срокът е в последния момент, без гратисен период, се повлиява изключително негативно върху бранша. Тази несигурност от една страна има негативен ефект върху имиджа на страната и от друга води до сериозни финансови загуби. Част от проблемите за решаване са и липсата или лошото качество на инфраструктурата, утежнения визов режим, представителството извън страната.

Министър Проданов заяви, че целта на тези неформални срещи е да чуе от първо лице за проблемите в бранша, за да може Министерството на туризма да знае по какъв начин най-ефективно да помогне на сектора. Предстоят още срещи с представителите на туристическия сектор.

Министър Христо Проданов проведе неофициални срещи с Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Национален борд по туризъм.

На срещата се обсъдиха основните проблеми на бранша, свързани с начина на изчисляване на помощите, ефективността им, проблемите на политика за сезоните работници, липсата на електронни визи, липсата на кадри в бранша, рекламата, зеления сертификат, несигурността, която се поражда от политиката на Министерството на здравеопазването при издаване на заповеди в последния момент без гратисен период, инфраструктурата и още много други проблеми, от които страда не само сектора, но и в цялост икономиката на България. „Туристическият сектор е най-бързия и лесен проводник на финансиране на икономиката ни, поради тази причина останалите министерства трябва да помагат максимално на Министерството на туризма“, посочиха от бизнеса.

Според бранша дефиницията за турист трябва да се промени, както и трябва да се направят промени и в Закона за туризма, за може да се повиши конкурентоспособността на българския туристически продукт и мерките да станат работещи за всички в бранша.

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация предложи още, на техни разноски в базите им, да почиват български журналисти за по няколко дни, за да могат спокойно да подготвят репортажите си, с които да се рекламират местните ни забележителности.

Министър Проданов заяви, че напълно разбира и подкрепя бранша. Той даде пример, че докато е бил депутат е отправял няколко пъти искане ваучерите за храна да се използват и при закупуване на туристически продукти, но до сега не се е приемало. Въпреки спънките от предните правителства, той ще продължи да работи върху своето предложение, както и в подкрепа на туристическия сектор. Министър Проданов посочи, че е важно туристическият сектор да бъде обединен, за да може той самият да има повече авторитет да помага. Напълно разбира ситуацията и подкрепя бранша. Министърът предложи да се състави комитет по туризъм, в който да се включат представители от всички асоциации, за да може наистина да се помага на този сектор.

„Процедурата по реализиране на първата мярка от 30 млн. евро, с която се подпомогна туризма вече приключи, като днес беше издадено и последното платежно нареждане“, отбеляза министърът. В ход е втората мярка за 30 млн. евро, за която вече има прието постановление на МС и се очаква нотификация на ЕК. Г-н Проданов увери бизнеса, че в министерството е създадена организация за работа и след получаване на одобрението от ЕК максимално бързо ще се процедира.

Министър Проданов заяви още, че работата в МТ ще се оптимизира, ще се променят неработещите практики и ще се повиши капацитетът, защото просперитетът на сектора е негов приоритет. От ежедневните срещи с бранша очаква да добие информация от първа ръка кои мерки ще са най-подходящи, за да може сектора да започне да работи спокойно и да вижда сигурен партньор в лицето на Министерството на туризма.

Сподели публикацията