Slide
Slide

София. Подобряване на информираността на туристическия бизнес относно възможностите за финансиране чрез европейски средства обсъдиха на работна среща министърът на туризма д-р Илин Димитров и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев.

Министър Димитров аргументира нуждата от повече обучителни събития и информация, като посочи, че в туризма работят над 150 хил. души, 7% от БВП идват от сектора пряко, 13 на сто непряко, а предприятията са основно малки и средни. „Ето защо слоганът „Големите пари за малкия бизнес“ на Министерство на иновациите е толкова реален и за туризма. Държавата трябва да е по-активна в популяризирането на възможностите за финансиране“, коментира министър Димитров.

Двамата министри обсъдиха Плана за възстановяване и устойчивост и актуалните европейски програми за иновации, дигитализация, енергийна и ресурсна ефективност за българския малък и среден бизнес. Сред дискутираните теми бяха и финансовите инструменти чрез финансиране от Българската банка за развитие и Фонда на фондовете, които са в системата на Министерстото на иновациите и растежа.

Министър Пулев каза, че предстои отваряне скоро на втората мярка за бизнеса по ПВУ по линия на Министерството на иновациите и растежа. Тя е с бюджет 30,6 млн. лв. и е за киберсигурност и ИКТ решения. Насочена е към малките и средните предприятия, включително в сектор туризъм. По процедурата за ИТ решения българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация. Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за оптимизиране на управленските решения, защита на информацията в локални мрежи и др. С мярката предприятията в страната ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг и информационната си сигурност.

Министър Пулев коментира, че през последните седмици е направил над 10 мобилни приемни в страната, включително няколко форума с бизнеса, на които е разяснявал активно по кои процедури могат да кандидатстват микро-, малките и средни фирми.  Само по линия на МИР по Плана за възстановяване има предвидени 600 млн. лв. до края на годината за МСП.

По време на срещата беше планирано провеждането на съвместна интерактивна среща в хибриден формат с туристическия бизнес, на която ще присъстват двамата министри. Заедно с експерти те ще могат да разяснят от първо лице в детайли всички мерки и ще отговарят на всякакви въпроси по ПВУ.

Сподели публикацията