Slide
Slide

Брюксел. Европейската комисия  предлага  да бъде напълно спряно прилагането на споразумението на ЕС за визови облекчения с Русия. Това означава, че руските граждани повече няма да се ползват с привилегирован достъп до ЕС и процесът на кандидатстване за виза за тях ще стане по-продължителен, по-скъпоструващ и по-труден.

Държава като Русия, която води агресивна война, не следва да се ползва с облекчен визов режим, докато продължава да провежда деструктивната си външна политика и военна агресия срещу Украйна, демонстрирайки по този начин пълно незачитане на основания на правила международен ред. Преустановяването на визовите облекчения идва в отговор на повишените рискове и заплахи за интересите на Съюза в областта на сигурността и за националната сигурност на държавите членки в резултат на военната агресия на Русия срещу Украйна. Държавите членки ще имат голяма свобода на преценка при обработването на заявления за визи за краткосрочно пребиваване от руски граждани и ще могат да осигуряват по-голям контрол по отношение на руските граждани, пътуващи до ЕС.

От днес Катар премахна изискването за ваксинационен сертификат

Облекчаването на визовия режим между ЕС и Русия влезе в сила през юни 2007 г. То улеснява издаването на визи на граждани на Съюза и на Руската федерация за планиран престой от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Към 1 септември 2022, около 963 000 руснаци са притежавали валидни визи за Шенгенското пространство.

Съюзът ще остане отворен за определени категории руски кандидати за виза, пътуващи за основни цели, сред които по-специално членове на семействата на граждани на ЕС, журналисти, дисиденти и представители на гражданското общество.

Днес Комисията представя също предложение относно непризнаването на руски паспорти, издадени в окупираните райони на Украйна. Те са резултат от политическото споразумение, постигнато от министрите на външните работи на неформалната им среща на 31 август, относно общи и координирани бъдещи действия във връзка с издаването на визи за руски граждани.

Прекратяване на привилегирования достъп до ЕС за руски граждани

Предложението за спиране прилагането на споразумението за визови облекчения ще сложи край на всички улеснения за руските граждани, които кандидатстват за виза за краткосрочно пребиваване в Шенгенското пространство. Вместо това ще се прилагат общите правила на Визовия кодекс.

На практика за руските кандидати това ще означава:

 • По-висок размер на визовата такса: Визовата такса ще се увеличи от 35 на 80 EUR за всички кандидати.
 • По-дълъг срок на обработване: Стандартният срок, в който консулствата трябва да вземат решение по заявленията за издаване на виза, ще се увеличи от 10 на 15 дни. Този срок може да бъде удължен до максимум 45 дни в отделни случаи, когато е необходимо допълнителна проверка на заявлението.
 • По-рестриктивни правила за многократните визи: Кандидатите повече няма да имат лесен достъп до визи, валидни за многократни влизания в Шенгенското пространство.
 • По-дълъг списък на придружаващите документи: Кандидатите ще трябва да представят пълния списък на удостоверителни документи, когато кандидатстват за виза. Те повече няма да могат да се ползват от опростения списък, съдържащ се в споразумението за визови облекчения.
 • ЕС е сключил споразумения за визови облекчения само с ограничен брой държави. Тези споразумения се основават на взаимно доверие и зачитане на общи ценности между ЕС и дадената държава. Руското нашествие в Украйна е несъвместимо с отношенията на доверие и е в разрез с духа на партньорство, на който се основават споразуменията за визови облекчения. То оправдава мерките за защита на основните интереси на ЕС и неговите държави членки в областта на сигурността.От началото на руската агресия срещу Украйна положението се влоши, с трагични хуманитарни последици за цивилното население и повсеместно разрушаване на ключова инфраструктура.

  Непризнаване на руски паспорти, издадени в окупираните региони на Украйна

  Днес Комисията предлага също общ подход на ЕС за непризнаването на руски паспорти, издадени в окупираните региони на други страни, тъй като понастоящем Русия разширява практиката на издаване на обикновени руски паспорти, така че да обхване още зони в Украйна, които не са под контрола на правителството, и по-специално регионите Херсон и Запорожие.

  Държавите членки не следва да признават руските паспорти, издадени в окупирани райони на Украйна, за валидни документи за целите на издаването на визи и преминаването на външните граници на ЕС. С това законодателно предложение ще се гарантира обвързващ подход, приложим във всички държави членки, който ще замени доброволните действия, предприети от държавите членки след незаконното анексиране на Крим. То е поредна стъпка в общия отговор на ЕС на руската военна агресия срещу Украйна и руската практика за издаване на паспорти в окупирани чуждестранни региони.

Повече информация ще намерите тук.

Сподели публикацията