Slide
Slide
Slide
Slide

Балчик. Фирма за дизайн, производство и оборудване за парашути от гр. Балчик ще получи 302 249,08 лв. еврофинансиране от Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“, съобщиха от Областния информационен център. „Със средствата ще закупим режеща плотерна машина и принтер система, която ще ни послужи за модернизиране на производствения капацитет във фирмата и повишаване на производствения процес. Ще увеличим експортния потенциал на предприятието, както и ще разкрием нови работни места“, съобщи за bgtourism.bg управителят на фирмата Мария Нейкова. В момента парашутите на компанията са едни от най-търсените по Черноморието ни за парасейлинг, както и в много държави по света.

От ОИЦ-Добрич потвърждават, че с изпълнение на проекта фирмата ще подобри производствения процес чрез внедряване на нови технологии, с която ще се постигне подобряване на качеството на готовите продукти, повишаване на производителността на труда, оптимизация на производствените разходи, повишаване на ресурсната ефективност на процесите и намаляване на обема ръчни операции, и подобряване на безопасните условия на труд.

Средствата са осигурени по първия прием по процедура BG16RFOP002-2.032 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, обезпечена от ОПИК 2014-2020 г.

От началото на 2020 г. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-202 г. (ОПИК 2014-2020 г.) финансира с  2 798 460,79 лв. безвъзмездна финансова помощ нови седем проекта в област Добрич. Финансовата подкрепа е насочена към подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на предприятията, както и засилване на експортния им потенциал.

Шест от одобрените проектни предложения са по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, и са на стойност 3 658 848,82 лв., от които 2 496 211,71 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Проектите са в секторите „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“, съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 г. Всички те са оценени високо, от 75 до 83 точки, от максимум 93 точки.

От началото на програмният период, по ОПИК 2014-2020 г. в област Добрич са подписани 35 договора на обща стойност 23 358 080,77 лв., от тях 15 291 298,99 лв. са безвъзмездно финансиране. В процес на изпълнение са 12 проекта за 5 593 019,16 лв.

#ОстанетеСиВкъщи

Сайтът bgtourism.bg с инициатива в подкрепа на туристическия бранш

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията