В Добрич създават нови кадри в туризма с уникална по рода си програма
В Добрич създават нови кадри в туризма с уникална по рода си програма
Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. Две нови специалности в областта на мениджмънта и туризма от тази есен в Добрич стартира Висше училище по мениджмънт – “Педагогика на обучението по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство” и “Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт”. Обучението стартира на 1 ноември 2019 г. Образователните програми се преподават на български език и са с продължителност от 3 години (6 семестъра). С този ход от висшето учебно заведение искат да отговорят на засиленото търсене на квалифицирани учители-специалисти, като инициира разработването и получи акредитация за двете нови и уникални по рода си педагогически специалности.

Министърът на туризма: Европейското по плажен тенис е чудесна възможност за популяризиране на България като туристическа дестинация

Уникалността на двете специалности е в комбинацията на бизнес и практически умения с познанията, нужни на всеки учител – по икономика и мениджмънт или по туризъм. С откриването на тези специалности Висше училище по мениджмънт дава възможност на бъдещите професионалисти да комбинират силната практическа и академична подготовка в областите бизнес или туризъм със специализацията, нужна на всеки, избрал за свое призвание учителската професия. Висшето училище е международно признато с подготовката на своите кадри и година след година заема водещи позиции в международни класации за качество на образованието.

На 6 септември община Поморие става част от инициативата на Министерството на туризма „Денят за вас“

Студентите и в двете нови специалности ще придобият важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология, чужди езици и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес и/или хотелиерска практика и предаването и в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси.

В Пловдив ще обсъждат успешни маркетингови стратегии за управление на хотели и ресторанти

Учебният план включва и учебна практика, хоспитиране (наблюдение на уроци) и стажантска практика съвместно с учител-наставник в средни училища в Добрич и Варна.

Основните изисквания към кандидатите за новооткритите педагогически специалности са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Всеки кандидат-студент преминава задължително интервю за мотивация и полага тест за определяне на нивото на владеене на чужд език.

Безплатни пешеходни турове във Варна за Съединението на България

Прием в специалностите Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт и Педагогика на обучението по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство е възможен и след завършено висше образование. След разглеждане на постигнатите резултати в първата бакалавърска степен, Висше училище по мениджмънт може да признае съответстващи на учебния план дисциплини, съгласно нормативните изисквания, съкращавайки периода на обучение за придобиване на второ висше образование.

Записването за академичната 2019/2020 година продължава до 30 октомври 2019 г. в Учебния отдел на университета в гр. Добрич. За повече информация и въпроси, можете да се свържете с нас на телефон 058/655611.

Седмичен културен афиш на Община Добрич

Сподели публикацията