Slide
Slide

Велико Търново. Онлайн кръгла маса по важни въпроси, касаещи събитийния продукт в страната, организира катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет. Събитието се провежда за пета поредна година и е част от поредицата форуми, които целят да съберат на едно място студенти по туризъм,  туристически бизнес, институции и академичната общност.

Идеята за тазгодишното му издание е провокирана от нарастващото значение на събития от различен характер в българските дестинации, чиято роля е не само да се харесат на местното гражданство, но и да привлекат туристи от други населени места. За да бъдат икономически ефективни обаче, към този сравнително нов туристически продукт би следвало да се подходи с нужните квалификация, компетенции и специализирани познания.

Нова година в Дубровник, български туроператор организира директен полет до перлата на Адриатическо море

Онлайн проявата посетиха над 60 участници, измежду които представители на общини, на туристически информационни центрове, работещи в туристическия бизнес и НПО организации, утвърдени преподаватели по туризъм от други висши учебни заведения на страната и, разбира се, студенти от специалността.

Важни акценти в събитието постави Ралица Вълкова-Иванова, основател на платформа, предлагаща места за събития. Тя представи най-новия проект на организацията си, разработван с партньорството на катедра „Туризъм“ при ВТУ – специализираното издание за събитиен туризъм EVENTS GUIDE. Участничката във форума сподели, че подобни сътрудничества представляват успешен подход да се реализират работещи проекти, включително и с национална значимост. Също така увери аудиторията, че иновативният начин на мислене, който партньорският екип следва, е в унисон с новите съвременни  виждания на специалисти от бъдещите държавни структури.

Основна част от кръглата маса бе дискусионен панел, където бяха обменени опит, идеи и виждания за провежданите понастоящем събития в представените туристически места. Обърнато бе внимание и на установените трудности и пропуските с цел тяхното бъдещо отработване и усъвършенстването на българския събитиен продукт.

На форума бе представена и една от най-новите магистърски програми във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – тази по събитиен туризъм, която според екипа на катедра „Туризъм“ е отдавна застъпена на чуждия образователен пазар. У нас обаче, все още не се отдава значимото внимание на необходимостта от специалисти в този нишов туристически сектор с изключително висок потенциал.

Желанието на академичното звено е да задълбочи партньорските си отношения, освен с туристическия бизнес, и с местната власт, така че по приемствен начин да се даде възможност на обучаемите да намерят място и в тези структури. Това бе част от позицията на доц. д-р Венцислав Статев – ръководител на катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновски университет. Стана ясно, също така, че през настоящата 2021-2022 учебна година вече се обучават и първите магистри по събитиен туризъм.

Кръглата маса продължи два часа и освен на платформата MS Teams бе излъчвана и на живо във фейсбук страницата на катедрата.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията