Министерски съвет, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

Правителството одобри и резултатите от българското участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС

София. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

С Постановлението на Министерския съвет се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МТ за 2021 г. в размер на до останалите 36 000 000 лв. Сумата от 36 000 000 лв. ще се изразходва за изплащане на държавни помощи както следва: 30 000 000 лв. за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки; 6 000 000 лв. на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл.1, ал.2, раздел II, т.5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. С разпоредбата на чл. 1, ал.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предвижда тези средства да се разходват въз основа на акт на Министерския съвет. Цитираната разпоредба е в съответствие с чл.43, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно която резервът за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет се разходва въз основа на акт на Министерския съвет. Съгласно чл.109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Министерският съвет може да одобрявана допълнителни разходи/трансфери за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Постановлението се приема на основание чл.1, ал.5, т.9, буква „в“ и чл.1, ал.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.. чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.76, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

От днес: Туристи от „червена зона“ вече влизат у нас без PCR тест (заповед)

В същото време днес Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС, проведена в периода 16-17 ноември 2021 г. в рамките на Словенското председателство на Съвета на ЕС.

Основната тема на дискусия касаеше преглед на работната версия на документа „Път на прехода в туризма“ към по-устойчива, безопасна и зелена екосистема на туризма.

Във видеоконференцията участие взеха и г-н Тиери Бретон, комисар на ЕС за вътрешен пазар, както и генералният секретар на Световната организация по туризъм на ООН г-н Зураб Пололикашвили.

Господин Бретон изтъкна факта, че възстановяването на туризма като индустрия е в пряка корелация с процеса на превенция и предпазване от заразата от Covid-19.

Генералният секретар на СОТ г-н Пололикашвили изтъкна важността на функционирането на туризма в нова, подобрена екосистема. Той посочи, че е от съществено значение да се актуализират стратегическите документи в сектора, за да бъде успешно осъществен преходът на индустрията.

Министрите разгледаха важни аспекти в туризма като предоставяне на възможности за безопасно пътуване, интеграция на кадрите в отрасъла и тяхното обучение в посока придобиване на дигитални умения. Те препоръчаха да се предприемат по-решителни мерки в сферата на зеления преход на туристическата индустрия. Подкрепата на малките и средните предприятия в сектора също беше тема на дискусия по време на видеоконференцията.

България изрази позиция, че секторът на туризма е в процес на много сериозна трансформация, породена от навлизането на дигиталните технологии, изкуствения интелект, както и други процеси, които са актуални в условията на пандемията от Covid 19. Разработеният документ „Път на прехода в туризма“ отразява правилната посока за разработването на дългосрочна Европейска туристическа програма с хоризонт 2030 – 2050 г., която е в унисон е амбициите за зелен и дигитален преход.

Участващите в събитието министри и служители на ресорните туристически администрации на държавите-членки не изразиха дефинитивно становище по отношение на проектната версия на документа „Път на прехода в туризма“.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията