Иван Портних - кмет на община Варна
Slide
Slide

Златни пясъци. Изявленията и поведението на кмета на Общината съставляват съзнателното погазване на законите на Република България, без притеснение от санкционните им разпоредби. За да се противопоставим на незаконосъобразните негови действия и в защита на нашите законни интереси ние (на 25 април) сезирахме със сигнал органите на Прокуратурата на Република България и Европейската прокуратура. Това се казва в официално изявление до медиите на изпълнителния директор на „Златни пясъци“ АД Кирил Кирилов. Ето и цялата позиция:

На обществеността е известно, че в полза на „Златни пясъци“ АД са постановени и са влезли в сила съдебни решения, които задължават администрацията на Община Варна да издаде исканите от нас разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговия на територията на к.к. „Златни пясъци“ по одобрени от министъра на туризма схеми съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Съдебните решения не подлежат на ревизия нито от кмета, нито от който и да било друг орган на Общината.
Срокът за изпълнение на решенията на съда изтече.

Министерството на туризма излезе с позиция относно казуса с разполагането на преместваеми обекти в Златни пясъци

Кметът на Община Варна в брифинга си на 19 април 2023 г. отново направи изявления по казуса с преместваемите обекти в к.к. „Златни пясъци“, от които се вижда пълното му пренебрежение към закона. От думите му стана ясно, че той лично е забранил на главния архитект на Общината издаването на „Златни пясъци“ АД на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в едноименния курорт. Наредил е на орган на общинската власт, какъвто е главният архитект на общината, да извърши незаконосъобразни действия във връзка с направените от нас искания, за да е налице отказ да бъде извършена дължимата от администрацията услуга. По думите му, той е напълно наясно, че такъв отказ ще бъде отменен от съда като незаконосъобразен. Говори още за схема, според която съвсем умишлено разрешенията ще могат (цитат) „да се замотаят още поне две години“ и „да се разкарват по съдилищата“.

Благомир Коцев излезе с позиция относно атаката срещу комплекс „Хоризонт“

Няколко дни по-рано стана известно, че по разпореждане на кмета е била променена процедурата за осъществяване на административната услуга за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти. На служителите в администрацията на Общината е било забранено да приемат и предават документи във връзка с възникналите отношения със „Златни пясъци“ АД, дори да приемат плащането на дължимите такси.

Изявленията и поведението на кмета на Общината съставляват съзнателното погазване на законите на Република България, без притеснение от санкционните им разпоредби. За да се противопоставим на незаконосъобразните негови действия и в защита на нашите законни интереси ние (на 25 април) сезирахме със сигнал органите на Прокуратурата на Република България и Европейската прокуратура. В сигнала си сме изложили всички известни ни факти за откровено противоречащите на закона действия на г-н Иван Портних и на общинската администрация след постановяване на посочените по-горе съдебни решения. В подкрепа на твърденията си сме приложили всички относими документи. Очакваме от Прокуратурата не съдействие, а действия за преустановяване на откровените закононарушения на администрацията на Община Варна.

Сподели публикацията