Slide
Slide

София. Винопроизводството беше официално вписано като елемент на нематериалното културно наследство. Освен, че затвърждава България на винената карта, това представлява важна стъпка към поставянето на специални указателни табели и отваря нови хоризонти пред винения туризъм.

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева присъства на официалната церемония в Министерството на културата по връчване на удостоверенията за вписване в Националната представителна листа „Живи човешки съкровища – 2022“. Тази година шест нови елемента бяха вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, като част от тях са свързани с винопроизводството. Всички те са важен ресурс за развитието на устойчив културен туризъм, който популяризира материалното и нематериалното културно наследство на България.

На събитието присъстваха заместник-министрите на културата проф. д-р Борислава Танева и доц. д-р Пламен Славов, д-р Пламена Заячка, съветник на министъра на туризма, членовете на Националния съвет по нематериално културно наследство към министъра на културата и на регионалната експертна мрежа по нематериално културно наследство, главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО Емануела Томова, областни управители и кметове.

Традиционното винопроизводство, лозаро-винарските традиции и местните кулинарни продукти са в основата на разработените от Министерството на туризма винено-кулинарни дестинации, като значима част от бита и културата ни, както и за развитието на винения туризъм. Това беше и основната тема на организираната от Министерството на туризма кръгла маса, с широко представителство на бранша и бизнеса, както и на създадената съвместна работна група между Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на земеделието, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и експерти, която продължава да работи върху възможностите за популяризирането на българския туризъм, култура и земеделие у нас и в чужбина.

Сподели публикацията