София. Тази година Министерството на туризма предостави възможността на 14 предприятия и фирми в сектор туризъм да участват безплатно в международното изложение Ваканция и СПА ЕКСПО 2023, в изпълнение на проекта „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) за устойчиво развитие на туризма, посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР в отделните туристически райони. Целевите групи по проекта са МСП в областта на туризма, асоциации и обединения на бизнеса, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата в сферата на туризма.

Допустими за участие по проекта бяха само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма и извършват следните туристически дейности: туроператорската и туристическата агентска дейност; хотелиерството; ресторантьорството; предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, зимен (ски), културния, кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес, медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм; предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт и обучение на туристи по снежни спортове.

Същевременно кандидатите трябваше да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия ,както и да осъществяват икономическа дейност по допустимите кодове по КИД 2008. Проектът изисква кандидатите да бъдат регистрирани преди 01.01.2020 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

След извършения подбор, бяха одобрени следните фирми:

„Престиж Холидейс“ АД

„Алмеда“ АД

„Лот-та“ ООД

„Смарт Трейд енд Травел“ ООД

„Аполис“ ООД

Бюро за туризъм и приключения Пълдин“ ЕООД

Н-тур“ ООД

Премио Травел България“ ООД

Глобус Турс“ ООД

Адонис – 45“ ООД

Бон Тур – БГ“ ООД

Орма Травел“ ЕООД

Нейчър Травел“ ЕООД

„Балкан СПА“ ООД

Всички одобрени МСП са включени в online каталога на изложението, което им дава право да заявяват участие в В2В срещи с всички изложители, съобразно условията на организатора на проявата. За тях бе осигурен пропуск за участие в изложението за един представител на предприятие, за когото са поети всички командировъчни разходи за пътни, дневни и квартирни съгласно изискванията на българското законодателство.

Осигурено бе и участие на общ рекламно-информационeн щанд в рамките на представителния щанд на Министерство на туризма, брандиран съгласно условията за изпълнение на мерките за информация и комуникации по Оперативна програма „Иновации и конкурентно способност“ 2014-2020 г. Рекламните материали на предприятията ще бъдат изложени през цялото времетраене на изложението от 10.00 часа на 15.02 до 18.30 часа на 17.02.2023 г.

 

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA