Летище София, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. са 599.5 хил. (таблица 1), или с 15.3% над регистрираните през октомври 2021 година, съобщиха днес от Националния статистически институт.

През октомври 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 160.6 хил., Гърция – 145.1 хил., Сърбия – 57.6 хил., Румъния – 47.1 хил., Германия – 40.1 хил., Република Северна Македония – 21.2 хил., Италия – 16.6 хил., Австрия – 15.0 хил., Обединеното кралство – 13.8 хил., Испания – 11.6 хиляди (фиг. 2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 35.4%, и със служебна цел – 22.3%.

Не стихва интересът към „Акве калиде“, близо 2 500 души са се възползвали от благотворните свойства на минералната вода

През октомври 2022 г. посещенията на чужденци в България са 847.1 хил. (таблица 2), или с 49.2% повече в сравнение с октомври 2021 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 38.7% (327.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 46.4% и достига 392.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 37.4% и Гърция – 23.9%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 370.0 хил., или 43.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 164.0 хил., или 44.3% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през октомври 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция – 164.0 хил., Румъния – 146.8 хил., Гърция – 94.0 хил., Украйна – 74.4 хил., Сърбия – 56.1 хил., Република Северна Македония – 45.3 хил., Германия – 41.9 хил., Полша – 19.9 хил., Обединеното кралство – 17.5 хил., Италия – 14.7 хиляди.

През октомври 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 50.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 34.6%, и със служебна цел – 15.3%.

Сбъдната мечта: Емералд Травел ще осъществи 4 чартърни полета до Мавриций, ще има свой представител на острова

¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.

Сподели публикацията