Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide

София. Министерски съвет взе протоколно Решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на сграда, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул. „Съборна“ № 1 за административните нужди на Министерство на туризма.

Във връзка с него министърът на външните работи и министърът на туризма трябва да предприемат необходимите действия за сключване на четиригодишен договор между „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД и Министерство на туризма за безвъзмездно ползване на сградата.

Протоколното решение се взема след доклад, внесен в Министерския съвет от Николай Милков – министър на външните работи, и Илин Димитров -министър на туризма.

Министерство на туризма в качеството си на ползвател се ангажира и занапред с поемане на всички текущи разходи и разноските по поддържането на имота, включително „такса битови отпадъци“ и данък сгради.

Сподели публикацията