Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Близо 650 хиляди български граждани са пътували в чужбина през декември 2023 г. Това е със 7.3% повече от декември 2022 година, съобщиха днес от Националния статистически институт. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели – почивка и екскурзия, служебна и други цели.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 173.7 хил., Гърция – 119.1 хил., Румъния – 62.5 хил., Сърбия – 59.4 хил., Германия – 42.1 хил., Република Северна Македония – 25.7 хил., Австрия – 21.9 хил., Италия – 20.6 хил., Обединено кралство – 18.8 хил., Испания – 13.4 хиляди (фиг. 2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 33.5%, и със служебна цел – 21.7%.

През декември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 785.4 хил. (табл. 2 от приложението), или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година (фиг. 4).

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 6.6%, и други – с 2.3%, докато тези със служебна цел намаляват с 0.7%. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (286.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 52.8% от общия брой чужди граждани и достига 414.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 38.2%, и Гърция – 30.4%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ (Включва страните в Европа извън Европейския съюз.) са 314.6 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 162.0 хил., или 51.5% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 162.0 хил., Румъния – 158.3 хил., Гърция – 126.1 хил., Украйна – 52.3 хил., Сърбия – 42.3 хил., Германия – 34.5 хил., Република Северна Македония – 34.3 хил., Италия – 22.2 хил., Обединено Кралство – 15.7 хил., Австрия – 12.8 хиляди (фиг. 5).

реобладава делът на посещенията с други цели – 57.3%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 29.0%, и със служебна цел – 13.7%.

Сподели публикацията