Зарица Динкова: Двустранното сътрудничество в областта на туризма между България и Белгия може да се подобри
Зарица Динкова: Двустранното сътрудничество в областта на туризма между България и Белгия може да се подобри
Slide
Slide
Slide
Slide

Министър Зарица Динкова разговаря с Валери де Бю – министър на държавната администрация, туризма, наследството и пътната безопасност на Валония

Брюксел/София. В рамките на посещението си в Брюксел, министър Зарица Динкова проведе двустранна среща с министъра на държавната администрация, туризма, наследството и пътната безопасност на ВалонияВалери де Бю„Двустранното сътрудничество в областта на туризма между България и Белгия може да се подобри. България е целогодишна туристическа дестинация, предлагаща разнообразни възможности и туристически преживявания, от морски и планински туризъм, богато културно наследство и запазени традиции, до гастрономически, културни, еко и СПА туризъм“, подчерта министър Динкова.

Де Бю посочи, че белгийското председателство на ЕП ще постави фокус върху приноса на туризма за устойчивото развитие, икономическия растеж и привлекателността на Европа. За да подчертае значимостта на темата за развитието на сектора и предизвикателствата, пред които е изправен в момента, белгийското председателство е предвидило в програмата си провеждане на неформална среща на министрите на туризма през февруари. Освен това ще бъде включенаотделна точка за туризма в рамките на заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, което ще се проведе на 7 март“, каза де Бю.

За поставените приоритети пред белгийското председателство, министър Динкова подчерта, че България насърчава изпълнението на дейностите заложени в Европейската програма за туризъм до 2030 г.,които задават визията за бъдещо развитие на туристическата екосистема, като отчита настоящите и бъдещите предизвикателства и ще настоява за извеждането на правилните инструменти в подкрепа на сектор „Туризъм“.

Сподели публикацията