София. Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2023 г. са 820 500 (табл. 1 от приложението), или с 12.1% повече от юли 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели, съобщиха днес от Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 220.9 хил., Гърция – 216.4 хил., Румъния – 60.4 хил., Германия – 54.4 хил., Сърбия – 46.6 хил., Италия – 28.1 хил., Австрия – 23.0 хил., Испания – 21.7 хил., Франция – 21.4 хил., Обединено кралство – 17.3 хиляди (фиг. 2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 44.8%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 38.6%, и със служебна цел – 16.6%.

През юли 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 836.0 хил. (табл. 2 от приложението), или с 19.7% повече в сравнение с юли 2022 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (658.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 49.8% от общия брой чужди граждани и достига 914.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 24.6%, Германия – 19.7% и Полша – 10.6%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 709.9 хил., или 38.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 266.4 хил., или 37.5% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 266.4 хил., Румъния – 224.9 хил., Украйна – 214.6 хил., Германия – 180.0 хил., Полша – 96.6 хил., Сърбия – 75.6 хил., Гърция – 72.5 хил., Чехия – 60.6 хил., Обединено Кралство – 59.8 хил., Франция – 41.5 хиляди (фиг. 5).

През юли 2023 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.3%, следвани от посещенията с други цели – 43.9%, и със служебна цел – 5.8%.

 

¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA