НСИ: Посещенията на чужденци в България през август надхвърлят 2 милиона
НСИ: Посещенията на чужденци в България през август надхвърлят 2 милиона
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Посещенията на чужди граждани в България са 2 077 600, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, съобщиха днес от Националния статистически институт. Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.5%, следвани от посещенията с други цели – 44.4%, и със служебна цел – 5.1%. Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 55.1% от общия брой чужди граждани и достига 1 145.4 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 29.6% и Германия – 19.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 725.7 хил., или 34.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 293.5 хил., или 40.4% от посещенията в тази група.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния – 339.5 хил., Турция – 293.5 хил., Германия – 225.8 хил., Украйна – 198.9 хил., Полша – 105.7 хил., Сърбия – 84.3 хил., Обединено Кралство – 68.2 хил., Нидерландия – 65.1 хил., Франция – 64.4 хил., Гърция – 63.7 хиляди.

Транзитните преминавания през страната са 39.3% (815.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2023 г. са 834 300, или с 12.0% повече от август 2022 година. Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 223.9 хил., Турция – 223.7 хил., Румъния – 65.3 хил., Германия – 61.5 хил., Сърбия – 58.9 хил., Австрия – 21.9 хил., Италия – 21.2 хил., Франция – 20.2 хил., Република Северна Македония – 19.1 хил., Обединено кралство – 18.5 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия – 47.4%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 39.1%, и със служебна цел – 13.5%.

Сподели публикацията