Министерство на туризма
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерството на туризма започна разплащания към кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в България. Разплащанията се извършват след прието решение № 594 на Министерски съвет.

Одобрената помощ обхваща периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г. за 43 заявления и периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. за 167 заявления на заинтересованите лица или общо 210 одобрени заявления в общ размер на 8 187 140 лв.

Предварителният контрол за законосъобразност, осъществяван от Министерството на туризма, е реализиран чрез събиране на данни от институциите със съответната компетентност – Национален оперативен щаб, Главна дирекция „Гранична полиция на МВР, Държавна агенция за бежанците и Национална агенция за приходите.

Сподели публикацията