Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министърът на туризма Зарица Динкова и Ерик Дрезин – генерален секретар на Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти /ЕСТАА/ подписаха споразумение за популяризиране на България.

“ECTTA ще сътрудничи при популяризацията на България като дестинация с атрактивни възможности за планински и морски туризъм, природни паркове, богата култура и история. Това е изключителна възможност за туристическия бранш у нас и за имиджовото позициониране на дестинацията ни, тъй като мрежата от туроператори и членове на ECTTA включва над 80 000 агенции”, каза министър Динкова.

Снимки Руслан Йорданов, Bgtourism.bg

Документът бе подписан в присъствието на Димитрина Горанова,  председател на УС и Даниела Стоева, заместник-председател на УС на Асоциациятана българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) единствен представител на българските туроператори в международната браншова организация.

Подписването на документа стана възможно, благодарение на усилията на АБТТА, която е активен член на ЕСТАА, подчерта Ерик Дрезин. До края на януари предстои уточняване на календара на събитията за цялата 2024 г., който ще бъде разработен с участието на АБТТА.

Целта на партньорството е да популяризира България като туристическа дестинация и идентифицирането й като „Предпочитана дестинация на ECTAA“ за 2024 г.

Ето какво сподели министър Динкова: 

В контракта е заложено, че предстои да бъдат реализирани съвместни идеи, целящи популяризиране на България като туристическа дестинация и идентифицирането й като „Предпочитана дестинация на ECTAA“ за периода на календарната 2024 г.
Ще бъдат публикувани информационни и промоционни материали, които ще се разпространяват по електронен път, ще се изготвя бюлетин и всякаква друга подходяща информация.

Споразумението включва и провеждане на съвместни онлайн събития в периода март – декември 2024 г.; взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики; консултации на експертно и ръководно ниво; предприемане на съвместни инициативи във връзка с публикуване на информационни материали, включващо показване на банери на сайта на ECTAA, както и публикации в социални медии.

Ще бъдат предприети съвместни действия във връзка с поставяне на лого по избор на дестинация върху всички писмени и електронни комуникационни средства, включва още споразумението.

През следващите месеци ECTAA ще се превърне в истински партньор в програмата за популяризиране на пътуванията до България, като улесни достъпа до пазара на европейските туристически агенти и туроператори за местните компании за управление на дестинации и други партньори, увери Ерик Дрезин. Министерството на туризма, АБТТА и ECTAA ще работят ръка за ръка, за да покажат как България може да се превърне в една от най-вълнуващите дестинации в Европа, подчерта той.

Като част от програмата „Предпочитана дестинация“ се планират информативни онлайн кръгли маси, предназначени да  популяризират  дестинация България сред туроператорите на различни пазари. На тези събития ще се обърне внимание на скритите съкровища и характерните особености на България, като туристическите агенти и туроператорите ще получат ценна информация за ефективното популяризиране на дестинацията сред своите клиенти.

Ключов етап в този съюз ще бъде Общото събрание на ECTAA в София през октомври 2024 г. Тази среща ще събере лидери,ръководители на компании и експерти от индустрията от цяла Европа, предоставяйки оптимална платформа за представяне на България и изготвяне на стратегии за взаимен растеж.

Предвиждат се и инициативи в социалните медии, чиято цел е да представят България като привлекателна дестинация, особено за тези, които търсят автентична, неподправена природа и едно устойчиво пътуване.

Туристическата индустрия наистина навлиза в нова ера, поставяйки като свой основен приоритет устойчивостта, като защитава природата, уважава местните общности и традиции. Тази промяна е възможност България да се препозиционира и да заеме челно място сред устойчивите дестинации в Европа. Ето защо ECTAA и Министерството на туризма на България се обединяват около общата мисия да се застъпват за устойчив и отговорен туризъм, като в същото време насърчават изследването на нови хоризонти, посочи Ерик Дрезин.

Той допълни, че чрез инициативата се цели да се даде допълнителен инструмент в ръцете на министерството да популяризира България в сферата на В2В контактите. Идеята е да се помогне на местните туроператори и дестинации да намерят свои контрагенти на традиционни и нови пазари като Германия, Северна Европа, Обединеното кралство, за да дадем още един канал за извършване на бизнес.

Сподели публикацията