Бургас. Събитието има за цел да подчертае значението на туристическата индустрия и как чрез транснационално и междусекторно сътрудничество да се намерят нови решения за ефективно и устойчиво управление, разработването на нови продукти и услуги, които са ключови за устойчивостта и промотирането на туристическите предложения, насочени към нуждите на целевите клиенти.

Допълнителна полза за всички участници е възможността да присъстват на форума „Клъстерите срещат регионите“ в Бургас (Clusters Meet Regions Burgas 14 и 15.09.2023), където туризъм и креативните индустрии ще са отново сред водещите теми.

Проектът DIGITOUR, който стартира в края на 2021 г,  се фокусира върху подкрепата на МСП чрез предоставянето на два вида ваучери, насочени към различни нива на дигитална зрялост:

  • Ваучер 1, целящ повишаване на квалификацията и изграждане на капацитет и
  • Ваучер 2, целящ иновативно сътрудничество

Двата ваучера са насочени към постигането на различни цели: от таргетиране на отделни МСП, желаещи да повишат своите умения и познания в сферата на цифровите инструменти и технологии, до насърчаване на тяхната конкурентоспособност и повишаване на мащаб им (ваучер 1), до таргетиране на МСП (ваучер 2), желаещи да си сътрудничат по иновативни проекти на национално или транснационално ниво. Bgtourism.bg e основен медиен партньор на събитието за България.

За събитието:

#Кога?

13 септември 2023 г. 

#Къде?

Местоположение: Бургас, България

Основно място на конференцията: Хотел България

#Теми в програмата

  • Ще разгледаме важни теми и резултати от целия жизнен цикъл на проекта DIGITOUR – от създаването на неговия консорциум и определяне на целите, до изграждането на мрежи за достигане и ангажиране с целевите групи;
  • Ще чуем различните гледни точки – тези на дигиталните доставчици, бенефициентите (МСП в туризма) и медиите;
  • Ще разгледаме кои ключови индикатори измерват ефективността на проекта;
  • Ще се опитаме да намерим решения за проблеми или все още отворени въпроси;
  • Ще поставим основите за бъдещо сътрудничество и използване на създадените продукти.

#Сътрудничество

Кой ще участва

B2B събитието ще свърже следните целеви групи:

  • Публичен сектор – местни и международни представители
  • Индустриални асоциации – местни и международни
  • Частен сектор (МСП) – местни и международни компании, туризъм и ИКТ сектор

#Програма и регистрация

Програмата е достъпна тук.

Участието в събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация чрез посочения линк.

Събитието на DIGITOUR на 13 септември дава възможност и за онлайн участие.

Език: английски. 

Организатор: Консултантски Клъстер Веритас ООД, част от консорциума на проекта DIGITOUR.

За повече информация: https://digitour-project.eu/high-level-event/

***

Проект DIGITOUR (101038133)” се финансира от Европейския съвет за иновации и Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EISMEA), поверен от Европейската комисия, по програмата COSME COS-TOURINN-2020-3-04

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA