Министерски съвет: Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма
Министерски съвет: Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС, проведена на 31 октомври 2023 г. в гр. Палма де Майорка, Испания, в рамките на Испанското председателство на Съвета на ЕС.

Дискусията на министрите на туризма се фокусира върху темата „Път към социална устойчивост на туризма в ЕС“ и социалната устойчивост, разбирана като начин за оптимизиране на богатството, което туризмът оставя на територията.

Държавите-членки постигнаха съгласие относно необходимостта от фундаментална трансформация на сектора, което предполага преработване на публичните политики, за да бъдат адаптирани към настоящите и бъдещите нужди, особено по отношение на социалната устойчивост. В рамките на дебатите беше обсъдено подобряването на качеството на заетостта и обучението в туризма, както и на уменията на работната сила, като начин за повишаване на престижа и репутацията на сектора.

Постигнато бе съгласие около необходимостта туристическата индустрия да повиши уменията и обучението на работниците чрез сътрудничество между държавите- членки, подкрепяйки развитието на нови умения, които допринасят за по-дигитално и устойчиво развитие, както и да носят по-голяма добавена стойност на дестинациите.

България се присъедини към изложената визия за конкурентноспособен, модерен и устойчив туризъм, който е достъпен за всички и изразява мултикултурния аспект на Европа. Чрез установяването на модели и успешни примери за устойчивост туристическата индустрия ще реализира своята бъдеща еволюция.

Неформалната среща на министрите на туризма в Палма де Майорка приключи с приемането на Декларация под надслов „Път към социална устойчивост на туризма в ЕС“, която беше подкрепена от България. Целта на Декларацията от Палма е да постави туризма в центъра на дневния ред на ЕС и да поиска конкретен бюджет за ключови дейности за двадесет и седемте страни членки на ЕС.

Сподели публикацията