Кристална зала

Мадан. Подземен минен музей ще бъде открит в Мадан през пролетта, съобщиха от местната община за Bgtourism.bg. Той е реализиран от Община Мадан по Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014-2020“. Чрез реализацията на проекта се създават туристически атракции, които ще бъдат представени комплексно.

Проектът допринася Община Мадан да се превърне в по-привлекателно място за туристи предлагайки туристически продукт, базиран на устойчивото развитие, чрез минно-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието на другите му форми, като например екотуризъм.

„Община Мадан приоритетно работи за изграждане на модерна туристическа инфраструктура и защо не иновационна по своя характер, разбира се чрез разумното използване на природните и културно-исторически дадености. На практика всички предвидени дейности в проекта са насочени към културното и природно наследство в трансграничния регион, каквато е и една от целите на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г.“, съобщиха от общинската администрация за Bgtourism.bg.

Предвидените дейности за община Мадан са по няколко работни пакети, част от които разработване на  мобилно приложение за вътрешно турне и обиколки и уеб сайт, дигитализация, геймификация и дейности по прилагането им, както и строителни дейности и оборудване на следните обекти:

1. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“ 

Сградата не бе ремонтирана и освежавана повече от двадесет години. По проекта се извърши реконструкция на втория етаж, където се помещава музеят. Цялостно се подмени под и покривната конструкция. Всички дограми са подменени с нови. Направена е и нова врата, водеща към парка и галерията за подземния минен музей. Подменена е цялата електрическа инсталация и ВиК инсталация. Осветлението е с луминесцентни осветителни тела, а в изложбената зала е   монтирано допълнително декоративно осветление.   Монтирани са нови климатични инсталации. Доставено и монтирано допълнително обзавеждане за посетители на музея. Монтирано е и ново модерно офис оборудвне и интерактивни маси.

Пред входа на музея е изградена стомано-бетонова рампа за хора със затруднено придвижване, както и осветление.

2. „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“

Обектът представлява изчерпана минна изработка. Предназначението й е променено в музей. За да могат ефективно да се разположат експонатите в подземния музей, допълнително се прокарва изработки /камери/, извършиха се  възстановителни и обезопасителни работи и се инсталира подходящо осветление. Основният замисъл при посещение на туристи в музея е да се използва рудничен транспорт за достъп до експонатите. За целта цялото трасе на комплекса е оборудвано с релсов път. Туристите ще бъдат качвани във специална руднична вагонетка, предназначена за транспорт на хора съгласно регламентираните изисквания. Композицията ще достига до вертикалната шахта, където туристите слизат и започват огледа на експонатите. Електровозът извършва маневра зад шахтата и застава отново в челото на композицията.

3. „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ТЕРИТОРИЯТА В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН

Площта, която вече е облагородена, е разположена в парковото пространство между сградите на Музея по минно дело и рудодобив и Подземен минен музей „Сполука” в град Мадан. Представлява своеобразен парк, състоящ се от алеи със стълби и стълбищни площадки.

Мадан се превръща за туристите в привлекателна дестинация

Поставени са перголи, пейки, парково осветление и озеленяване, подменена е настилката по алеите, изградена е нова настилка, рехабилитирани са съществуващите стълби, почистени са тревните площи, както е  преоформен целия  терен.

4. „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“

Помещенията в Кристална зала „Родопски кристал“ са ремонтирани и освежени, аранжирани са експонатите, като е подбрано подходящо за всеки експонат осветление. Изградена е и рампа за хора със затруднено придвижване.

5. „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“

Изпълнено е   обезопасяване чрез премахване на надвиснали скални късове и извозване на скална маса, укрепване на тавана на рискови места с анкери.

Общият бюджет на проекта е 1,2 млн. евро. Водещ бенефициент по трансграничния проект е община Мадан, а партньори са гръцката община Пилеа-Хортиатис, Тракийски университет „Демокрит“, Международният гръцки университет и Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA