Slide
Slide
Slide
Slide

София. Летище София успешно покри изискванията за първото от общо 5-те нива на Програмата за акредитация на пътническото преживяване (Airport Customer Experience Accreditation Program – ECEAP) на авторитетната браншова организация Международен съвет на летищата (ACI).

ECEAP е структурирана около набор от управленски практики, предназначени да променят летището в дългосрочен план и представя 360-градусова панорама на управлението на пътническото преживяване. За целта летището ще бъде оценявано по критерии като разбиране на пътническите потребности, стратегия, измерване на представянето, оперативни подобрения, управление, сътрудничество с летищната общност, дизайн и иновации, летищна култура. Петте нива на програмата отразяват прилагането на индустриално възприети или пионерски практики по различните области – обект на оценка от ECEAP.

За да покрие изискванията на първото ECEAP ниво неотдавна летище София създаде нова оперативна единица „Терминали“, която има грижата да проследява текущото състояние на инфраструктурата и процесите и при необходимост да осъществява оперативна намеса. Използваме обратната връзка, която получаваме под формата на коментари и рекламации от пътниците за измерване на летищното представяне.

„С разбирането на пътническите очаквания започва всяка една летищна трансформация, а целта за 5-звездно регионално летище изисква целенасочена управленска стратегия, основана на диалогичност и възможност за прилагане на най-добри летищни практики. Така ще можем да отговорим на нагласите и очакванията на нашите пътници“, каза Хесус Кабайеро – изпълнителен директор на летище София, по повод акредитирането на столичното летище към ниво 1 на ECEAP.

Програмата, в която летище София вече участва, е част от портфолиото на ACI – представителната летищната организация, която използва международно разпознаваема методология, насочена към оценка и подобряване на отделните области от летищното управление. Тук грижата за пътниците се разглежда наред с предоставянето на качествено обслужване и пълноценен летищен престой.

Сподели публикацията