София. Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ) внесе пет основни икономически и социални искания в парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм. Това стана днес на редовното заседание на комисията. Работодателите в туризма настояват за:

1. Промяна в Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Съгласно промените в закона за извънредното положение, приет от Народното събрание на 13 март 2020 г., ограничаването и затварянето на отделни бизнеси става на регионален принцип в зависимост от зоната, в която попада съответната община. Но икономическите мерки и стимули се прилагат само в случай, че заповедта е издадена от министъра на здравеопазването след решение на кабинета. ОБТ предлага статутът на общинските и министерските заповеди да бъде изравнен, ако промяна на закона е невъзможна. „Така икономическите субекти и наетите от тях лица в затворените бизнеси ще могат да разчитат на адекватни мерки за защита. Сега една трета от страната е червена зона, а икономически мерки липсват, защото като цяло страната ни е в оранжева зона. Предлагаме планът на здравните власти да бъде съобразен и адаптиран спрямо нуждите на бизнеса“, обясни пред депутати Павлина Илиева, председател на сдружението.

2. Да се използва моделът за подпомагане на НАП

Подпомагането да е според спада на оборота, но принципът за участие да е по КИД, предлагат от ОБТ. Критерият да бъде по средно месечен оборот , а спадът да е измерим според оборота за 2019 г. „Имаме опита от трите фази на подпомагането от НАП и пропуските на закона, който не отчита спецификата на разходите в туристическия бизнес. За по-лесното администриране на помощта предлагаме да не се изисква огромната и ненужна отчетност, ако необходимият спад в оборота е регистриран, каквато е практиката в повечето европейски страни. Ако все пак ще се изисква отчетност, то тогава да се включват оборотни, оперативни и фиксирани разходи, както и да се прецизира действието на ЗОП. За голяма част от туристическия бизнес това беше пречката при усвояване и отчитане и доведе до връщане на суми към програмата“, аргументира се Илиева.
Сдружението предлага социалната мярка за служителите 80/20 при дейност в извънредна епидемична обстановка. При отчетен над 40% средномесечен спад в оборота на годишна база фирмите да се подпомагат с 15% от оборотния им капитал. В случай на ограничаване или изцяло затваряне на дейността, поради пандемията, социалната марка да стане 80/0, а икономическата мярка да бъде 25% от оборотния капитал при отчетен спад в оборота от 30%.

3. Безплатни PCR-тестовете
Здравните власти у нас приемат, че PCR-тестът е с по-голяма достоверност от антигенния тест, противно на европейската практика. Затова предлагаме да се предвидят средства за безплатни PCR тестове на българските граждани, които могат да влязат по REACT EU. Това би помогнало за увеличаване на свободното движение на гражданите и ще имаме възможност да привлечем в пъти повече туристи, особено при настъпването на зимния сезон, считат от ОБТ.

4. Специални кредитни продукти
Целият бранш е с лоша кредитна експозиция, поради ниска или изцяло липсваща ликвидност, затова предлагаме да се направят специални и достъпни кредитни продукти от Българската банка за развитие – с ниски лихвени проценти и поне 12-месечен гратисен период, като гарант стане държавата. Могат да се предложат и кредити, които да бъдат тип плафон – усвояване срещу разход или кредити със залог в дяловите дружества и обратно изкупуване, обясни Павлина Илиева.

Последното предложение на ОБТ е
5. Ставката от 9% ДДС да бъде удължена минимум до края на 2022 г.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA