София. Само в „Хотелиерство и ресторантьорство“ е отчетен отрицателен финансов резултат от 40 млн. лв. за 2020 г., съобщиха днес от Националния статистически институт. В организацията годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 41 0785 нефинансови предприятия, което е с 2.1% по-малко в сравнение с 2019 година, като структурата им по икономически сектори се променя незначителноспрямо предходната година.

По предварителни данни през 2020 г. заетите лица, преизчислени в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), в нефинансовите предприятия са 2 092 062, или с 5.4% по-малко спрямо 2019 година. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 189 813 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 19 499 млн. лева. Секторът на услугите приключва 2020 г. с положителен финансов резултат от 6 345 млн. лв., като 33.0% от него са реализирани в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Единствено в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ е отчетен отрицателен финансов резултат от 40 млн. лв. за 2020 година.

Финансов резултат на нефинансовите

предприятия за периода 2016 – 2020 година

Подробности ТУК

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA