София. Темата, посветена на планинския туризъм, с акцент върху развитието на маршрути за пешеходния и колоездачния, както и подобряването на планинската маркировка, провокираха оживена дискусия и коментари по време на заседанието на Комисията по туризъм.  

Беше изтъкнато от представителите на поканените организации, че е необходимо да се създаде единен регистър на планинските маршрути, тъй като това представлява ценна туристическа инфраструктура с огромен потенциал. Туристическите пътеки биха могли да свържат манастири и села в планинските райони, като по този начин се създаде общ туристически продукт, предпоставка за развитието на устойчив туризъм, като се запази и автентичността на тези райони. В същото време, в търсене на съвременното място на страната ни в туризма, това бе посочено като един от пътищата – България да се превърне в дестинация със свой собствен облик, който те да й придадат.

Беше отбелязано, че в правния мир туристическите маршрути не съществуват и е необходимо това да бъде регулирано чрез влизането им в закона за горите и в закона за туризма. Този тип туризъм не е бил „на масата“ през последните 30 години, затова са необходими действия да се промени остарялата нормативна уредба, призоваха участниците в дискусията.

Представените документи – стратегия и правилник биха могли да залегнат в бъдещия закон за туризма. В тази връзка председателят на комисията д-р Илин Димитров отправи покана към гостите да се включат в работните групи, свързани с тази сфера.

Беше отбелязано, че стратегията е навременна, тъй като ще подобри координацията между НПО, туристическите дружества по места и властите в процеса на изграждане и поддръжка на планинските маршрути.

Участниците се обединиха около тезата, че са нужни ясни правила, които да се спазват. За целта е необходимо да се работи в спешен порядък, с подкрепата на държавата в лицето на Министерството на туризма, местните и горските власти при създаването на нова нормативна уредба и при поддръжката на високопланинските маршрути.

Освен обособяването на отделни зони – за пешеходци, за велосипедисти или за скиори – през зимата, за да се избегнат инциденти, важно е и да се опазят планинските пътеки от стопански дейности и горската сеч, която може да ги превърне в просеки и да ги унищожи.

Народните представители изслушаха част от участниците в инициативната група, създала проектите на стратегия и „Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене“. Работата по двата документа отнема близо 2 години на организациите и специалистите, които застават зад инициативата и полагат усилия да създадат една добра основа за по-нататъшни ефективни действия.

В заседанието взеха участие Момчил Дамянов – член на УС на „Планини и хора“ – асоциация на планинските водачи в България, самият той професионален планински водач от 25 години, Любомир Попйорданов – председател на УС на „Планини и хора“, който в момента е и съветник по туризъм и устойчиво развитие към кабинета на министър-председателя; Павел Сидеров – председател на Сдружение „Алабак“; Александър Ракшиев – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и иновации и член на Комисията по околната среда и водите; Димо Колев – председател на УС на Туристическо дружество „Насам-Натам“ и член на УС на „Български планинарски съюз“; Васил Тодев – председател на Сдружение „Байкария“ и Любомир Ботушаров – Собственик и автор на портала MTB-BG – най-популярната медия за планинско колоездене в България.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA