65% от хората в Добричка област редовно използват интернет
65% от хората в Добричка област редовно използват интернет
Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. 64,7 процента от населението в Добричка област редовно използва интернет. Става въпрос за лицата между 16 и 74-годишна възраст, които всеки ден или поне веднъж седмично влизат в глобалната мрежа. За разлика от миналата година интереса към интернет е по-голям с 10,2%, а в сравнение с 2010 година – 31,2 на сто е регистрираният ръст.
За извадката за област Добрич са анкетирани 108 обикновени домакинства и 207 лица, а за страната анкетираните са 4 223 домакинства и 9 275 лица на възраст 16 – 74 навършени години.
От резултатите от проведеното през 2018 г. изследване на НСИ става ясно, че 75.2% от домакинствата в областта имат достъп до интернет, като е отбелязан ръст от 12.9 процентни пункта спрямо предходната година. В България 72.1% от домакинствата имат интернет в домовете си.
В област Добрич мъжете са по активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 65.8 и 63.7%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 91.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 52.5% от лицата с основно или по-ниско образование.
През 2018 г. 28.9% от лицата в област Добрич използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, като за страната те са 22.2%.
През 2018 г. делът на лицата, които пазаруват онлайн за лични цели в Североизточен район, достига 25.6% , при 20.8% за страната. Област Добрич е на седмо място в страната по потребление на интернет.

Сподели публикацията