Slide
Slide

София. Променен е съставът на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Като членове на Съвета на директорите са освободени Христина Янкова, Иван Димитриев и Христо Ханджиев. До провеждането на конкурсна процедура на тяхно място са назначени Димитър Асенов, Красимир Пешев и Милен Христов.

Сподели публикацията