И тази година Бюджетът запазва тенденцията за финансова стабилност в синхрон с поетите социални ангажименти и инфраструктурни дейности

С гласовете на 9 от съветниците Общинският съвет в Генерал Тошево прие днес, 30 януари, Бюджета на общината за 2019 година. 1 местен депутат гласува „против” и 4 – „въздържал се”. Общият размер на Бюджета на Генерал Тошево за 2019 година е 15 576 317 лв., от които 2 245 916 лв. са преходен остатък. Приходите за делегирани от държавата дейности са 7 076 546 лв., а приходите за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, са 8 499 771 лв.
Капиталовата програма за настоящата година е в размер на 12 788 344, в това число очаквано допълнително финансиране от европейските фондове в размер на 10 094 387 лв. Инвестиционните дейности със собствени средства са в размер на 2 693 957 лв. Близо 1 млн. лв. от Капиталовата програма от собствени средства ще бъдат вложени в улична и пътна инфраструктура в цялата община. За трета поред година местната управа ще инвестира в разширяване на газопреносната мрежа чрез общинското дружество „Добруджа газ“ АД. За тази цел в Бюджета са заложени 100 000 лв. В сферата на строителството са планирани ремонти по сградния фонд на четири кметства за малко над 36 000 лв. и рехабилитация на водопровода, захранващ Люляково и Писарово. Предвидени са средства за ремонт на сградата на ЖП гарата, след нейното фактическо придобиване от Общината, за спортната зала в двора на СУ „Никола Й. Вапцаров“, за ново енергоспестяващо LED осветление в цялата община. 182 429 лв. са средствата във функция „Образование“. Основно те ще обезпечат поставяне на външно видеонаблюдение в няколко образователни институции, газифицирането на кухненския блок в ДГ „Пролет“, ремонтите на Ученическо общежитие, оградата в ОУ „Йордан Йовков“ с. Спасово и кухненския блок на детската градина там.
Запазва се политиката по обновяване на културната и социалната инфраструктура в общината. Тук са включени ремонти на седем читалища, пенсионерския клуб на ул. „Петко Д. Петков“ в Генерал Тошево, здравната служба в с. Кардам и няколко гробищни парка в селата. Предвидена е сума за закупуване на специализирана апаратура както за Медицински център – I в града, така и за МБАЛ – Добрич. Запазват се и средствата по програма „Ин витро“, както и тези безплатни карти за пътуване от селата до общинския център.

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA