Slide
Slide

Няма законови пречки в близост до брега да се появи нов курорт

Съдът разреши строителство и край плаж „Корал“ при Лозенец, съобщи Нова телевизия. След множество дела стана ясно, че няма законови пречки в близост до брега да се появи нов курорт. Първоначално инвеститорът „Прайм пропърти БГ“ планирал строителството на комплекс от 45 000 квадратни метра разгъната застроена площ. С днешна дата обаче намеренията са други и ще се прави нов проект за еднофамилни двуетажни къщи.

Върховният административен съд прецени, че няма правни основания да бъде отменено разрешението за строеж, издадено още през 2007. Затова инвеститорът може да строи.

„Тези терени са преотредени. Върху тях е правено проектиране, плащани са години наред такси и, като всеки собственик, сме проявили желание да упражним правата, които законът ни дава”, заяви инвеститорът Сава Чоролеев.

Сава Чаролеев

До дело се стига, след като РДНСК – Бургас спира строежа, заради липса на оценка на въздействието върху околната среда. Според съда обаче такава не е и нужна, защото според действащия общ устройствен план имотът не се намира в защитени територии и теренът е урбанизиран. Същият план е спрян още през 2014 г. от тогавашния екоминистър Искра Михайлова.

„Докато те нямат ОУП, те работят по ПУП, които се правят много лесно, приемат се на ниво общински съвет и които променят както предназначението на определени терени, така и разрешенията за строителство и линия”, допълни бившият министър на околната среда и водите Искра Михайлова.

Когато разрешителното е издадено, не е имало и данни в близост да има дюни. Според документи от 2014-та, на които се позовава съдът, дюни има, и то върху 104 квадратни метра.

„В нашия терен категорично няма дюни. В тази територия няма никави забрани за строителство, там дори няма натура”, каза още инеститорът Сава Чоролеев.

Инвеститорът обещава да не строи висок хотел.

„Проблемът не е само в етажите. Проблемът е, че Черноморието вече не е Черноморие, а е един голям комплекс. Не е далеч времето, в което ще идват туристи, за да гледат как не трябва да се разрушава една хубава природна даденост”, коментира Васил Гюров, музикант и известен защитник на „Корал“.

Все още не е ясно кога ще започне реалното строителство на „Корал резиденс“. От Върховния административен съд обаче уточниха, че не те издават разрешителните за строеж и не те упражняват контрола. Това било работа на Държавната агенция по строителен контрол. Според съда именно тя в рамките на 10 години от 2007-а не е осъществила служебен контрол за законността на разрешителните.

 „Нямам право, нито пък имам желание да дискутирам решение на съда. Задължително ще има проверки. Ако трябва да се направи изцяло нов инвестиционен проект, да се дава ново разрешение за строеж, това ще бъде на контрол вече на общинската администрация и на ДНСК”, каза още арх. Иван Несторов.

 

Сподели публикацията