Цветомир и Боян Найденови

Решението не подлежи на обжалване

София. 136 дни след неоснователното включване в българския „списък на списъка“ „Магнитски“, Върховният административен съд постанови незабавното изваждане от него и на Стефан Найденов с Определение №10882 от 28.10.2021 година.

Подобно на определенията на синовете му Цветомир и Боян Найденови, неговото определение също е без право на обжалване.

Решението постановява да се преустановят фактическите действия по поддържане на данните на Стефан Найденов в Списък на физическите лица, „асоциирани лица по смисъла на т. 1 от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на интернет страницата на Национална агенция за приходите, извършвани от длъжностните лица на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, които отговарят за поддържането на Списъка на страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, както и от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите и ДА „Национална сигурност“ като членове на Постоянната работна група, създадена с РМС № 441/04.06.2021 г., както и от постоянната работна група като колективен орган.“

Върховният административен съд постанови незабавното изваждане на Цветомир Найденов от българската версия на „Магнитски“

Семейство Найденови припомня, че бяха включени в „Списъка на списъка“ без да бъде взета предвид промяна на обстоятелствата, а именно фактът, че са преустановили съдружие с включения в списъка „Магнитски“ Васил Божков година и половина преди въвеждането на санкциите.

Боян Найденов също излиза от българския вариант на списъка „Магнитски“ по решение на Върховният административен съд

Предоставените веднага доказателства за липса на свързаност на Постоянната работна група (от 15.06.2021), не бяха взети под внимание, въпреки факта, че Найденови разкриха първи данъчното престъпление на Божков и съдружниците му, с което държавата беше ощетена с приблизително 700 милиона лева.

За целия период на неправомерното си включване в българския списък на лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите „Магнитски“, след като никога не са били включвани в американския списък, засегнатите Найденови нито веднъж не получиха възможност за ответна реакция, не им беше предоставена информация за решението на постоянната работна група, нито адекватно обяснение на действията й. Постоянната работна група не взе предвид никоя от жалбите на Найденови, а крайното решение и за изваждането на Стефан Найденов дойде отново по съдебен път, над четири месеца по-късно.

*публикация

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA