Slide
Slide

София/Велинград. Кръгла маса на тема „Управление и развитие на България като туристическа дестинация“ ще се проведе този петък. Инициативата е във връзка с научно изследователски проект към Фонд „Научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Николай Цонев.

Известна е програмата на Осмата работна среща между туристическия бизнес и местната власт в Стара Загора

Водещ на кръглата маса ще бъде проф. д-р Мариaна Янева от УНСС, а сред участниците ще са членове на екипа (преподаватели от катедра „Икономика на туризма“ към УНСС), представители на бизнеса, политиката и средното образование. Темите ще бъдат свързани със състоянието, проблемите и възможностите за развитие на туризма.

Ще бъде обсъдена и ролята на средното и висшето образование за развитието на страната ни като туристическа дестинация и за реализация на кадрите.

Руслан Йорданов пред ученици в Каварна: Бъдещето на туризма в България принадлежи на професионалистите, на креативните, на хората с достойнство и отношение към професията

На 1 октомври, от 10 до 14 часа, в присъствена форма във Велинград, където е екипът по проекта, ще бъде обсъдена темата „Развитие на туристическите райони на България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм“.

Сподели публикацията