Над 400 свободни работни места обявиха работодателите на днешната специализирана Трудова борса в Добрич
Над 400 свободни работни места обявиха работодателите на днешната специализирана Трудова борса в Добрич
Slide
Slide
Slide
Slide

Трудовата борса посетиха около 400 лица с подходяща квалификация лица, като над 100 от тях бяха младежи.

Добрич. Във фоайето на ВУ „Международен колеж” гр. Добрич днес се проведе специализирана трудова борса с участие на работодатели от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, организирана от Агенцията по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция „Бюро по труда” – Добрич.
Събитието беше насочено към всички лица от гр. Добрич, които търсят своята трудова реализация в тази сфера на икономиката.
На трудовата борса, служителите от Бюрото по труда обособиха специален EURES щанд за консултации на лица и работодатели. Щанда разполагаше с голям брой рекламни материали, списъци със свободни работни места от EURES мрежата и ежедневния бюлетин от Бюрото по труда. Щанда посетиха 55 търсещи работа лица и 16 работодатели. Интереса на последните беше насочен към начина на обявяване на свободни работни места в EURES мрежата и към стартиралата през м. март Спогодба за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова.
В процеса на подготовка на събитието, отправихме покани за участие чрез младежките медиатори, местните медии, Младежкия културно информационен център и др
Борсата бе открита от Жанета Белчева – началник отдел „Посреднически услуги” на Дирекция “Бюро по труда” – Добрич. Гост на събитието бяше Йелдъз Юнус – зам.кмет на Община Добричка. Присъстваха също представители на 6 местни и централни медии. Настоящото мероприятие се реализира участие на специалист от „Кариерен център” към ДРСЗ гр. Варна.
В специализираната борса взеха участие около 27 представители на 18 работодатели, от които 11 обявиха 411 свободни работни места. Седем от работодателите бяха обявили предваритерно / в рамките на м.март/ своите работни места и използваха трудовата борса за да се срещнат с потенциални кандидати и да направят подбор. На борсата участваха и представители на Военно окръжие Добрич.
По-голям брой работни места обявиха фирмите „Албена” АД, „Бялата лагуна” АД, „ „Експрес гаранцион” ООД, ЗТЦ ”Неда”, „Сънрайз Холидейз” АД и др. Всички работодатели показаха висока степен на удовлетвореност и споделиха, че подобни трудови борси са добро решение за работодателите, търсещи работници в сферата на туризма и туристическото обслужване.
Трудовата борса постигна изцяло предназначението си и се превърна в място на пряко свободно договаряне на работодатели и търсещи работа лица. Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти от Дирекция “Бюро по труда” – Добрич и младежки медиатори, оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и заявления за започване на работа. Около 350 посетители се възползваха от предоставената възможност.
Оформено бе и пространство за самоинформиране, състоящо се видео стена. Като допълнителна информация бяха предоставени и рекламни материали.
Трудовата борса посетиха около 400 лица с подходяща квалификация лица, като над 100 от тях бяха младежи. Сред тях бяха и курсисти, включени в обучение по партньорски проекти, ученици оп професионалните гимназии в Добрич, студенти.

Сподели публикацията