Велико Търново. Велико Търново е център на Старопланинския туристически район, регистриран в Министерството на туризма, съобщиха от пресцентъра на общината.
Удостоверението за вписването в Националния туристически регистър е получено в Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“, съобщи БТА.
В историческата и духовна столица на България е базирана организацията за управление на дестинацията. Част от нея са общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Ловеч, Антоново, Троян, Априлци, Вършец и Дряново, както и две туристически дружества.
Туристически район „Стара планина“ разширява възможностите на институции, неправителствени организации и бизнес да работят в партньорство за още по-богат туристически продукт, за рекламата и маркетинга му.
Концепцията за туристическото райониране на страната е на Министерството на туризма.