Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. През юни 2022 година има добър ръст с близо 50% на пътуванията на български граждани в чужбина и на посещенията на чужденци в България спрямо същия месец на 2021 г. – 680 600 души или точно 48.4% над регистрираните през юни 2021 година. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През юни 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 131.9 хил., или с 52.4% повече в сравнение с юни 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.9% (394.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 52.3% и достига 591.8 хиляди. В сравнение със същия месец на предходната година се увеличават посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ 1 са
413.9 хил., или 36.6% от всички посещения в България. Найголям брой посещения са регистрирани от Турция 163.9 хил., или 39.6% от посещенията в тази група.

Сподели публикацията