Предлагат увеличение на туристическия данък в Каварна, постъпленията ще бъдат от 0.60 лв. до 3.00 лв. за нощувка
Предлагат увеличение на туристическия данък в Каварна, постъпленията ще бъдат от 0.60 лв. до 3.00 лв. за нощувка
Slide
Slide
Slide
Slide

Постъпленията ще бъдат инвестирани за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища до туристически обекти, както и за медийна реклама, рекламни материали свързани с цялостна реклама на туристическия продукт на общината

Каварна. Туристическият данък в община Каварна да бъде увеличен от 0.60 ст. до 3 лева за нощувка в зависимост от категорията на хотела (местата за настаняване).

Това предвижда Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна. Писмени предложения и възражения от страна на гражданите ще се приемат в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на уведомяването, в деловодството на общинска администрация.

Масово проверяват плажовете заради пясъчните диги

“Приходите от туристически данък са изключително недостатъчни за осигуряване
финансирането на Програмата за развитие на туризма в община Каварна и популяризирането на гр. Каварна като туристическа дестинация. Съгласно чл. 61с от ЗМДТ туристическия данък се определя от Общинския съвет в размер от 0.20 лв. до 3.00 лв. От 2017 г. туристическия данък в община Каварна е определен в размер от 0.30 лв. до 0.80 лв. – един от най-ниския в областта.

С увеличението ще се осигури част от финансирането на Програмата за развитие на туризма. Събраните приходи не могат да удовлетворят нуждите за целево използване на средствата в областта на туризма. Причините за повишаване на размера на туристическия данък е нуждата от осигуряването на средства за съфинансирането на важни за община Каварна инфраструктурни обекти свързани с развитието на туризма.

Храм на 183 години в Каварна се бори за “Изборът на българите”

Предвиденото увеличение на туристически данък ще се разпредели за изграждане и
поддържане на инфраструктура на територията на община Каварна и реклама на туристическия продукт на общината, което съответства на чл. 11, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за туризма.
На територията на община Каварна са категоризирани общо 553 обекта за настаняване със с общ капацитет от 5824 легла.
За 2018 г., видно от отчета на бюджета за приходите на община Каварна от туристически данък са заложени 170 000,00 лв. и съответно отчетени 170 835,00 лв.
За 2019г., според реализирани нощувки в зависимост от категорията на мястото на
настаняване, начисления и платен до момента туристически данък е в размер на 165 801,00 лева.

150 000 туристи са посетили нос Калиакра през 2019 г. (снимки)

Целта на предложените нови размери на туристическия данък са във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2020 г. в частта по:
– Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища до туристически обекти
– медийна реклама, рекламни материали свързани с цялостна реклама на туристическия продукт на общината.
Само така крайния резултат би бил привличане на повече туристи на територията на
общината”, са посочените мотиви от община Каварна в проекта за увеличение на туристическия данък.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията