Slide
Slide

София. Министърът на туризма Стела Балтова и заместник-министър Ирена Георгиева проведоха среща с представители на протестиращите туроператори, на която бяха обсъдени начините за възможно най-бързото усвояване от сектора на отпуснатите за туризъм средства, съобщиха от туристическото ведомство. Лидерите на основните професионални организации – ОБТ, АБТТА, БАТА и Сдружение „Туризъм“ бяха запознати подробно от министър Балтова относно извършената от Министерството на туризма до момента работа по подготвяне на схемите за разпределяне на средствата за туризъм. С актуализацията на Закона за бюджета на Република България в последния ден на 46 Народно събрание за туризъм бяха определени 70 млн. лева, но не бяха разписани конкретни мерки и правила за реда, условията и точните критерии за разпределянето им. Поради неясни и твърде общи формулировки, беше необходимо да бъдат проведени редица правни и експертни консултации, а част от средствата не могат да бъдат разпределени преди да бъдат извършени законови промени след сформиране на бъдещия парламент.

“Ние бяхме поставени в тази безпрецедентна ситуация заради решение на Народното събрание, което с актуализацията на бюджета за 2021 г. допусна неточности и празноти, чиито плодове берем в момента,” изтъкна по-рано и заместник-министър Ирена Георгиева пред протестиращите.

Министерството на туризма работи без забавяне и паралелно разработва няколко схеми, по които да бъде съгласувано разходването на онези средства, които не са конкретно разписани в закона.
Само за 30 млн. от тези 70 млн. лева има конкретно посочена схема (чл.112), която към момента Министерството на туризма вече разработи, съгласно посоченото в закона и внесе за нотификация от Еврокомисията. Паралелно с това, министерството работи и по подготовката на постановление на Министерски съвет (ПМС) за схемата, за да може с излизането на нотификацията държавната помощ веднага да бъде отворена за кандидатстване.

Относно останалите общо 40 млн., Министерството на туризма работи активно, за да се намерим начин как те да стигнат максимално бързо до туристическия сектор, за който са предназначени. За част от тези средства, министерството е подготвило друга конкретна схема за 6 млн. лева, предназначена само за туроператори, за предоставяне на безвъзмездна помощ за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19. Разработена е също и схема на стойност 30 млн., в основата на която е заложен принципът за компенсиране на загуби, възникнали от пряко или косвено ограничение в дейността на предприятията, вследствие от въведените анти-COVID мерки.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията