Slide
Slide

София. Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева участва в заседанието на Управителния съвет на Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). Тя представи основните точки в утвърдения вече План за развитие на здравния туризъм за периода 2022-2025 г., като уточни, че е от изключително значение междуинституционалното взаимодействие, особено с Министерство на здравеопазването. “За нас е важно другите министерства също да припознаят социално значимите теми, свързани с туризма, в т.ч. и идеята ни за въвеждане на ваучери за здравна превенция и туристически услуги”, поясни тя.

Зам.-министърът каза още, че позиционирането на България като дестинация за здравeн туризъм е един от приоритетите на министерството и в тази насока ведомството е направило необходимите усилия да защити по-голям бюджет за маркетинг и реклама. По думите на зам.-министър Георгиева е важно и балансираното и интегрирано развитие на здравния туризъм на регионално ниво, тъй като “силен национален продукт може да се базира на силни регионални продукти”.

Тя разясни пред присъстващите схемите за държавна помощ, които администрира Министерство на туризма и които предстои да бъдат стартирани.

“Не изоставяме и стратегическите задачи, свързани със създаването и  обучението на кадрите в туризма, както и работата за облекчаване на визовите процедури”, допълни още зам.-министърът, като ще бъдат продължени и действията за създаване на гаранционен фонд, който да защитава интереса както на потребителите, така и на бизнеса.

От своя страна председателят на БСБСПА Сийка Кацарова изрази своята благодарност към Министерство на туризма за доброто партньорство и изрази надежда за бъдещето развитие на страната ни като разпознаваема дестинация за здравен туризъм. Според нея в момента липсва темата за превенция на здравето и е необходимо да бъдат насочени общи усилия в тази посока.

По време на заседанието бяха обсъдени различни проблеми и бъдещи инициативи, които биха подпомогнали развитието на здравния туризъм у нас.

Сподели публикацията