Бургас. Днес официално откриха Десетата международна конференция за дигитализиация на културно и научно наследство, под патронажа на ЮНЕСКО . Престижният форум ще се проведе в дните от 24 до 26 септември, а град Бургас е негов домакин за четвърта поредна година.

„Дигитализацията на музеите и галериите е тема , която много ме вълнува.Защото това би довело до увеличение на туризма в пъти. Бурагс е много привлекателен и вълнуващ, както за хората, които създават и представят култура, така и за тези, които я съхраняват и опазват за поколенията след нас.“Това каза в привествието си зам.-кметът по „Култура, туризъм и спорт“ в Община Бургас, Диана Саватева.

Срещата откри Радовеста Стюарт, директор на дирекция „Туризъм“ в Община Бургас. Тя припомни, че поправката в Закона за дигитализиацията на културното наследство, е приета по времето, когато Диана Саватева е депутат и зам.председател на Комисията по Култура в Народното събрание.

„Всички ние сме свидетели, колко са важни идеите за дигитализацията, които ние обсъждаме на тези срещи. В това време на вируси изолация. На последния съвет на Юнеско бе дискутирана и темата „отворената наука“, а именно да се даде широк достъп до научните публикации и открития“ – това коментира Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО .

Поздравителен адрес от директора на Института по математка и информатика към БАН, прочете проф.д-р Радослав Павлов.

Международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ традиционно среща работещи в страната и в чужбина научни центрове за представяне на последните постижения в областта на ИКТ за културно и научно наследство както и за набелязване на насоки за бъдещи изследвания. В предишните 9 издания на DiPP участваха повече от 400 учени от повече от 25 държави (България, Германия, Гърция, Израел, Италия, Китай, Латвия, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Унгария, Украйна, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и др.), които представиха научни и проектни доклади, публикувани в сборник на конференцията (с отворен достъп на: http://dipp.math.bas.bg).

Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. С приоритет е цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск. На конференцията ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание-сборник на английски език, което се отпечатва преди началото на конференцията.

Съорганизатори на събитието са: Регионален академичен център на БАН – Бургас, Община Бургас, Регионален исторически музей – Бургас, Бургаски свободен университет и Index Ltd.

Съпътстващи събития:

  • Семинар и национален информационен ден „Отворен достъп до научни публикации и данни“, организиран от Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.
  • Семинар „Виртуални музеи и техни образователни приложения“, организиран от Институт по математика и информатика – БАН)в рамките на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (одобрена с Решение на МС №577/17.08.2018).

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2020.

Програмата на DiPP2020 е вече достъпна на: http://dipp2020.math.bas.bg/programme

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията


СПА хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA