Варна. Cнимка Руслан Йорданов, bgtourism.bg
Slide
Slide

Варна. Приходите от нощувки през юни 2019 г. в област Варна достигат 51.2 млн. лв., или с 4.2% по-малков сравнение с юни 2018 година, съобщават днес от териториалното статистическо бюро към НСИ. От там посочват, че е регистрирано намаление на приходите от чужди граждани с 5.2%, докато тези от български граждани се увеличават със 7.6%.

През юни в област Варна са функционирали 389 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27 800, а на леглата – 65 400. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.5%, а броят на леглата в тях – с 2.1%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г., е 970.4 хил., или с 4.8% по-малков сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намалениена нощувките (с 9.0%) се наблюдава в местата за настаняване 3 звезди. От общият брой нощувки 108.5 хил. са от български граждани, а 861.9 хил. – от чужденци.

През юни 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.9% – на българи.

Това са почивните дни за септември, правете планове за почивка на море или планина!

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.8% от нощувките на български граждани и 19.7% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди) те са съответно 41.3 и 8.5%. През юни 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 228.2 хил., от Румъния -129.1 хил., от Полша-108.4 хил., от Русия-62.4 хил. и от Украйна – 62.3 хил. нощувки. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юни 2019 г. се увеличава с 0.7% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 201.4 хиляди.

За пример! Най-накрая инвалидите имат нормални условия за плаж в България

От всички пренощували лица 20.6% са българи, като по-голяма част от тях (36.5%) са нощували в местата за настаняванес 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 159.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 24.5%, след тях се нареждат тези от Румъния – с 20.9%, от Полша -с 11.6% и от Украйна-с 6.0%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 71.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.4.

Туристи от 40 националности се включват в пешеходните обиколки на Варна

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA