Берковица, снимка Димитър Манов

Берковица. Туризмът е основен приоритет в икономическото развитие на Община Берковица и развитието на зона Ком като спортно – туристически център е от изключителна важност. Това заяви кметът на Община Берковица Димитранка Каменова по време на първото за годината заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма.

Снимка община Берковица

Община Берковица е в процес на процедура за безвъзмездно прехвърляне на осемнадесет имота частна държавна собственост в общинска собственост с цел изграждане на ски писта. На 17 март 2020 година, във връзка с прехвърлянето на имотите, Община Берковица е заплатила компенсационно залесяване в размер 77 038.92 лв.

Реализирането на този проект е важен за привличане на повече туристи и инвестиции в района, което ще доведе до откриване на нови работни места и възможности за развитие на туристическите услуги и курортни дейности. Друга важна зона върху, която акцентира Каменова, бе Берковското кале. Внесено е за одобрение проектно предложение “Развитие на туристическата инфраструктура в Община Берковица“ за кандидатстване по Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“, Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ чрез комбинирано финансиране за безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Проектното предложение предвижда консервация и реставрация на античната и средновековна крепост „Калето“.

Приоритетите през 2021 г.

Като основен приоритет за развитието на туризма през 2021 година са дейности, свързани с развитието на зона Ком като спортно-туристически център. Безвъзмездното прехвърляне на 18 имота от МЗХ/Областен Управител за изграждане на ски писта, актуализация на работен проект на пътя за зона Ком, проектиране и изготвяне на работен проект „Въжена линия № 1“/лифт/ и ски писта Ком, възмездно прехвърляне на 9 дка имоти за обособяване на паркинг, обслужващ ски пистата, изграждане на Туристически Информационен Център, са заложени като основни цели в програмата.

През 2021 година се предвижда изготвянето на работен проект за захранване на общинския басейн „Свети Георги Победоносец“ с минерална вода. Предвижда се възстановяване на алеите и пътеките за разходки и отдих в „Лесопарк Калето“, проектиране и изграждане на детска площадка и кът за отдих на поляната над „Ловния дом“, както и промяна на собствеността на пътя, водещ до местност Калето, от държавна в общинска.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, YouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията