Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2023 г. са 790.3 хил. (табл. 1), или с 16.1%  повече от юни 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели, съобщиха днес от Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 214.9 хил., Гърция – 199.0 хил., Румъния – 58.2 хил., Сърбия – 53.7 хил., Германия – 46.5 хил., Италия – 32.1 хил., Испания – 24.8 хил., Австрия – 23.6 хил., Франция – 23.3 хил., Обединено кралство – 13.8 хиляди (фиг. 2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 43.4%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 38.9%, и със служебна цел – 17.7%.

През юни 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 392.1 хил. (табл. 2 от приложението), или с 23.0% повече в сравнение с юни 2022 година (фиг. 4). Увеличават се пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 47.4%, и други – с 6.6%, докато служебните намаляват с 1.5%. Транзитните преминавания през страната са 30.9% (430.2 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 49.0% от общия брой чужди граждани и достига 682.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 31.6%, Германия – 16.7%, Гърция – 12.3% и Полша – 12.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 546.7 хил., или 39.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 208.8 хил., или 38.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния – 215.5 хил., Турция – 208.8 хил., Украйна – 166.8 хил., Германия – 114.1 хил., Гърция – 83.8 хил., Полша – 83.7 хил., Сърбия – 56.2 хил., Обединено Кралство – 48.9 хил., Чехия – 35.9 хил., Република Северна Македония – 30.7 хиляди (фиг. 5).

През юни 2023 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.8%, следвани от посещенията с други цели – 40.3%, и със служебна цел – 8.9%.

 

¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.

Сподели публикацията