Slide
Slide
Slide
Slide

София. Изминаха 100 дни от назначаването на редовното правителство. Отчет за сектор “Туризъм” направи Илин Димитров – председател на Комисията по туризъм в НС. Ето какво сподели той в своята страница във фейсбук:

Първите 100 дни на новото управление – време за равносметка. Какво беше изпълнено до момента?

В началото на декември, след преговори и подписване на Коалиционното споразумение в сектор „Туризъм“

партньорите поставиха подписите си под точно 80 точки.

100 дни по-късно можем да кажем, че се върви с бързи крачки в правилната посока, като се следва зададената рамка.

Заедно с това бяха предприети и редица нови инициативи. Към кризата с коронавируса се добави една нова, тежка и недопускана от никого криза – войната в Украйна, която значително преобърна дневния ред на кабинета, на българските институции и общество.

Въпреки това, сектор туризъм показа, че може да е гъвкав и бързо да пренарежда приоритетите и работата си, спазвайки духа на зададената посока за развитие.

Ето по-важното, което беше направено за първите 100 дни:

Със спешна поправка в закона, гласувана от Народното събрание в най-кратки срокове, беше възстановена мярката „35 евро на седалка“ за чартърни полети – най-добре работещата мярка в подкрепа на туристическия бизнес, спряна поради грешка на 46-то Народно събрание с промените в закона за бюджета. 

В днешния ден Европейската комисия одобри осигуряването на нови 12,78 млн. евро в подкрепа на българските туроператори, пострадали от ограниченията заради пандемията от COVID-19 по мярката 35 евро на седалка. 

Бяха продължени всички останали мерки в подкрепа на бранша – като ключовата 60/40.

Бе запазена и ставката от 9% ддс за ресторантите. 

С най-новата мярка „40 лева“ за пръв път бяха пряко подпомогнати хотелиерите, освен че е насочена в подкрепа на бежанците от Украйна.

ББР осигури ликвидни средства за бизнеса като създаде финансови инструменти в подкрепа на сектор туризъм и по-специално в помощ на хотелиерите. 

Започна сериозна и системна работа по разрешаване на проблема с кадрите в туризма – чрез редица срещи и действия, в това число създаване на работни групи в Комисията по туризъм, както и стъпки за привличане на чуждестранна работна ръка. 

Аспект от потенциалното решение на проблема с кадрите ще се търси чрез политиката на интеграция на бежанците от Украйна, част от които са бесарабски етнически българи, след като за всички тях бяха създадени условия да се включат към пазара на труда у нас, получавайки закрила и права като останалите граждани на България. 

Беше създаден Институт за иновации в туризма – следва иновациите и подобни институти да бъдат приложени в цялата система на образованието – средно и висше. 

Дуално образование и начините на подобряване на връзките между образование, бизнес и нужда от кадри. 

Работи се по регулиране и признаване на обучението за планински водачи.

Започна работата по изготвянето на нов Закон за туризма, с широкото участие на целия туристически сектор, към който бе отправена покана. 
С новия закон ще се поправят пропуските и несъвършенствата на настоящия, както и ще се модернизира и хармонизира нормативната база в сферата, за да се даде нов тласък в развитието на туризма. 

Изработва се Закон за старите столици на Република България, който ще даде тласък на културния туризъм у нас и устойчиво развитие на някои от туристическите райони в България. 

Активно се работи по изготвянето и утвърждаването на стратегия и правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене.

От началото на април започват консултации по изготвянето на нов закон, който да стимулира обединението на браншовите организации. 

Бяха отпуснати с 2 млн. лева повече за туристическа реклама. Националната реклама на дестинация България бе поставена като приоритет. 

Активна позиция в европейските институции в защита на българския интерес – като отправеното предупреждение и призива за навременни действия от моя страна по време на парламентарния форум във Вал дьо Лоар, Франция, че съществува опасност от изкривяване на принципа на свободната конкуренция в авиационния сектор и това застрашава туристическата индустрия в рамките на Европейския съюз.

Честно казано, доволен съм. 

Винаги може и по-добре, но с ръка на сърцето мога да кажа, че работим на 100%!

Ако не беше войната, щяхме да имаме един много силен сезон, който се доближава до 2019 г.

Зимният сезон беше най-успешният от 5 години насам.

Благодаря на министър Проданов за отличната съвместна работа!

Мисля, че в сектор туризъм показахме нагледно колко успешно може да е едно добро сътрудничество между НС и МС.

Ще продължим да се борим за сектора и ни очаква още много работа – имаме да напишем (с помощта на бранша) цял нов закон.

Илин Димитров благодари на свои колеги в Комисията по туризъм и на сътрудниците си.

Сподели публикацията